Tvarumo politika

Mūsų požiūris

Atsakinga veikla mums yra daugiau nei tik gražiai skambanti frazė – tai mūsų kasdienybė. Rūpinamės ne tik savo pirkėjais, bet ir darbuotojais, nes mums svarbu, kad žmonės jaustųsi gerbiami ir būtų nuolatos motyvuoti.

Siekiame užtikrinti patogiausią apsipirkimo galimybę bet kur ir bet kada, plačiausią prekių asortimentą ir norime, kad IKI būtų mėgstamiausia parduotuvė arčiausiai pirkėjo.

Kokybiškų sprendimų priėmimui ir įmonės veiklos nuostatoms įtvirtinti esame išleidę vidinius dokumentus, kuriuose yra pateikta tiksli ir tikrovę atitinkanti informacija, nuolat renkama ir atnaujinama bendraujant bei keičiantis žiniomis ir naujienomis.


Finansiškai tvarūs

Mes rūpinamės savo tiekėjų poreikiais – laiku atsiskaitome už paslaugas, elgiamės sąžiningai ir vadovaujamės visais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais. Sąžiningai mokame mokesčius valstybei ir lygiai taip pat atsiskaitome su savo darbuotojais ir partneriais. Informuojame savo tiekėjus ir kitus verslo partnerius apie tai, kad nepriimame jokių dovanų ar paslaugų, nepriklausomai nuo jų formos ar būdo. Laikomės prekių tiekimo, pristatymo ir atsiskaitymo terminų ir siekiame tvarios finansinės situacijos.

Nesiekiame sau naudos neteisėtais būdais ir partnerius atsirenkame pagal objektyvius kriterijus.

Bendradarbiaudami neapgaudinėjame ir visuomet siekiame rasti visiems tinkamą sprendimą. Dovanas atiduodame labdarai ir netoleruojame jokio nesąžiningo elgesio.


Socialiai atsakingi

Nuosekliai prisidedame prie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo. Esame pirmasis ir didžiausias „Maisto banko“ rėmėjas Lietuvoje. Partnerystė su „Maisto banku“ ir maisto perdavimas stokojantiesiems yra kasdienė mūsų veikla. Tai, kad atiduodamas visas nespėjamas parduoti maistas ir paliekama laiko iki pasibaigiant galiojimo terminams jį paskirstyti nepasiturintiems, yra pavyzdinis požiūris į maistą ir į kovą su jo švaistymu.

2021 m. pradėjome unikalų projektą – įdarbinome pataisos namuose bausmes atliekančias moteris. Šiuo projektu siekiama padėti nuteistosioms lengviau integruotis į visuomenę. Moterys lengvai įsiliejo į komandą ir itin vertina galimybę būti visateisėmis darbo rinkos dalyvėmis, įgyti darbo įgūdžių.


Rūpinamės mus supančia aplinka

Diegiame sprendimus CO2 emisijai mažinti. Šiuo metu žalioji elektros energija sudaro net 92% visos sunaudojamos energijos. Išsikeltą tikslą iki 2022 metų savo veikloje sumažinti elektros vartojimą 9,3 proc. pasiekėme jau 2019 m., o 2021 m. pabaigoje elektros energijos sutaupymas siekė 22 proc. Priklausome Pažangios energijos klubui. Ne tik efektyviai naudojame energiją, bet ir realiai prisidedame prie Lietuvos įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos direktyvą Nr. 2012/27/ES.

Nuolat ieškome būdų, kaip sumažinti plastiko naudojimą įmonės veikloje, atsakingai jį rūšiuojame ir perduodame perdirbti. Visi prekybos tinkle parduodami pirkinių maišeliai yra pagaminti iš perdirbto plastiko. Taip pat perduodame perdirbti ir naudotą aliejų. Visas kulinarijos centruose bei parduotuvėse susidarantis panaudotas aliejus surenkamas ir atiduodamas perdirbti, kad būtų tinkamas biodegalams gaminti. Tai yra būdas užtikrinti, kad kuo mažiau jo patektų į aplinką, o kartu ir prisidėjimas prie atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo bei CO2 emisijos mažinimo.