Apsipirkite saugiai. Mažiausi srautai stebimi darbo dienomis ir šeštadieniais nuo parduotuvės atidarymo iki 10 val. ir nuo 20 val. iki parduotuvės uždarymo. Taip pat visomis darbo valandomis sekmadieniais. Daugiau

Informacija apie vaizdo duomenų tvarkymą

Čia galite išsamiau sužinoti, kaip tvarkomi vaizdo stebėjimo metu IKI parduotuvėse renkami duomenys, kam jie perduodami ir kokias teises turite.

Vaizdo stebėjimo metu surinktų duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „PALINK“, kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius. Tel. 8 5 260 17 00.

Rūpimi klausimai apie vaizdo duomenų tvarkymą

IKI parduotuvių viduje ir išorėje, taip pat taromatuose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kurios fiksuoja ir įrašo vaizdą, patenkantį į kamerų matymo lauką.

Vaizdo stebėjimas ir jo įrašymas būtinas tam, kad galėtume užtikrinti IKI parduotuvėse esančių asmenų ir turto saugumą. Vagysčių, turto sugadinimo ar kitų neteisėtų veiksmų atvejais vaizdo įrašai suteikia galimybes pastebėti, ištirti bei įrodyti šiuos incidentus.

Teisinis pagrindas tvarkyti vaizdo kamerų fiksuojamus duomenis yra būtinybė siekti mūsų teisėtų interesų apsaugoti IKI parduotuvėse esančius asmenis ir turtą.

Vaizdo kamerų rodomą vaizdą gali matyti tik IKI parduotuvių apsaugos darbuotojai ir parduotuvių vadovai. Vaizdo įrašus gali peržiūrėti apsaugos darbuotojai (tiek mūsų darbuotojai, tiek saugos paslaugų teikėjų darbuotojai), parduotuvių vadovai, taip pat įmonės padalinys, dalyvaujantis incidento tyrime.

Vaizdo įrašai taip pat gali būti pateikti tiems suinteresuotiems asmenims, su kuriais yra susijęs incidentas, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos ir pareigūnai, draudimo bendrovės, lankytojai (kai sugadintas jų turtas ar incidentas susijęs su sveikatos sužalojimu). Šiais atvejais duomenys pateikiami tik patikrinus, ar yra teisinis pagrindas duomenims pateikti.

Vaizdo įrašų duomenis taip pat gali matyti vaizdo stebėjimo įrangos priežiūros paslaugų teikėjai, kurie prisiėmę konfidencialumo įsipareigojimus.

Vaizdo įrašai saugomi iki 30 dienų. Tiriant incidentą įrašas gali būti išsaugotas tiek laiko, kiek vyksta tyrimas ar teisinis procesas.

Jei norėtumėte susipažinti su vaizdo įrašais, galite kreiptis į mus šiuo el. pašto adresu: [email protected]. Susipažinti su vaizdo įrašais galėsite, jeigu juose nebus užfiksuoti kiti asmenys, ar su kitais asmenimis susijęs turtas. Jeigu įrašas susijęs ne tik su Jumis, įrašą galime pateikti Jums tik esant pakankamam teisiniam pagrindui, arba retušavę su Jumis nesusijusią informaciją.

Įrašas Jums pateikiamas išimtiniais atvejais. Pirmiausia bus leidžiama peržiūrėti įrašą apsaugos skyriuje.

Taip pat galite kreiptis į UAB „Palink“ duomenų apsaugos pareigūną, tel. 8 5 260 17 00, el. p. [email protected].

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected].