Energija, klimatas ir aplinka

Daugėjant informacijos apie poveikį aplinkai ir visuomenei, tiek vartotojai, tiek verslai pripažįsta tvarios praktikos svarbą visoje tiekimo grandinėje. Tvarumas yra neatskiriama IKI strateginių sprendimų dalis: nuo žaliavų pasirinkimo iki produkto gamybos, platinimo ir utilizavimo. IKI, siekdama mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenei, daugiausia dėmesio skiria mažmeninės prekybos, pakavimo, atliekų ir energetinio tvarumo veikloms.

Emisijos

IKI vadovaujasi REWE grupės gairėmis dėl klimato saugojimo tiekimo grandinėje. Jos remiasi trimis principais:

1.

Vengti
Svarbiausia kryptis – kiek įmanoma vengti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo IKI produktų tiekimo
grandinėje. Šį tikslą galima pasiekti, pavyzdžiui, keičiant produktus ar žaliavas, vengiant miško plotų kirtimo
arba mažinant pakuočių ar jų komponentų skaičių.

2.

Mažinti
Ten, kur neįmanoma visiškai išvengti emisijų, IKI siekia jas sumažinti naudodama klimatui draugiškesnes žaliavas ir gamybos būdus, tvaresnes pakuotes ar efektyvesnius transportavimo maršrutus.

3.

Kompensuoti
Likusias emisijas, kurios neišvengiamos išgaunant žaliavas, jas perdirbant ar gabenant prekes, IKI planuoja
kompensuoti skatindama ir remdama klimato apsaugos projektus. Šie projektai turi būti tikrinami arba sertifikuojami pagal pripažintą standartą. Siekdama savo klimato strategijos tikslų, IKI taiko keturių etapų procesą, analogišką REWE grupės gairėms „Atsakingesnis požiūris į tiekimo grandines“: asortimentą ir rizikos analizę, svarbiausių temų nustatymą, priemonių
įgyvendinimą, stebėjimą ir ataskaitų teikimą.

Emisijų mažinimas

IKI, kartu su visomis „REWE Group“ įmonėmis, prisijungė prie Mokslu grįstų tikslų iniciatyvos (angl. Science Based Targets initiative, SBTi) ir įsipareigojo nustatyti trumpalaikius ir ilgalaikius šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimo tikslus.

Dėl nuolatinių pastangų IKI sumažino savo 1 ir 2 srities emisijas – atitinkamai 25 proc. ir 34 proc. Šių emisijų sumažėjimą daugiausiai lėmė efektyvesnių šaldymo sistemų diegimas ir sumažėjusios degalų sąnaudos.

Energetinio efektyvumo iniciatyvos

Maisto švaistymas

2023 m. IKI susidarė 4 821 tonos maisto atliekų. Nepaisant IKI pastangų mažinti maisto švaistymą, 2023 m. bendras maisto atliekų kiekis išaugo 3,5 %. Šį padidėjimą daugiausia lėmė IKI parduotuvių tinklo plėtra. IKI prekybos plotas 2023 m. išaugo 3,1 %, taigi maisto atliekų kiekis, palyginti su prekybos plotu, išliko beveik toks pat. IKI siekia iki 2030 m. maisto švaistymą sumažinti 50 % (palyginti su 2022 m.). Nebetinkami vartoti produktai surenkami su visomis pakuotėmis. Pirmiausia atskiriamos antrinės žaliavos, tokios kaip stiklas, plastikas, kartonas, mediena – jų paskirtis yra galutinis perdirbimas ir antrinis panaudojimas. Vėliau, išpakavus maistą, išrūšiuotos ir apdorotos antrinės žaliavos keliauja į tolesnį perdirbimą tokias atliekas tvarkančiose įmonėse. Gamybinės pakuotės, kurios nebetinka antriniam perdirbimui ir kurių šiuolaikinės technologijos kol kas negali apdoroti, vežamos deginti į kogeneracines jėgaines – iš jų išgaunama šilumos energija. Nuo gamybinės pakuotės jau atskirti maisto produktai yra susmulkinami, sutrinami ir virsta homogenizuota separuota energetine biomase, kuri biojėgainėse paverčiama elektros ir šilumos energija.Biomasės perdirbimo metu taip pat susidaro substratas, kuris yra laikomas aukštos kokybės ekologiškomis trąšomis. Jos naudojamos auginti naujiems produktams, vėliau patenkantiems į parduotuvių lentynas.

Plastikiniai maišeliai iš IKI plastiko atliekų

IKI plastikiniai pirkinių maišeliai yra gaminami iš kasdienėje veikloje susidarančių plastiko atliekų. Kasmet IKI UAB „Gerovė“ perduoda daugiau nei 400 tonų plastiko atliekų – iš jų apie 200 tonų sunaudojama plastikiniams maišeliams, kuriuos po to galima įsigyti IKI parduotuvėse, gaminti.

Biokuras iš gamyboje panaudoto aliejaus

Kad panaudotas aliejus būtų perdirbtas ir paverstas biokuru, IKI bendradarbiauja su UAB „Biomotorai“. Nuo 2021 m. iš IKI kepyklų ir kulinarijos centro surinkta daugiau nei 73 tonos panaudoto aliejaus. Perdirbimo procesas apima aliejaus priemaišų valymą ir vandens atskyrimą kaitinant. Vėliau išgrynintas aliejus siunčiamas į biodyzelino gamyklą ir būna perdirbamas į biokurą.

Automobilių detalės iš nuosavų plastiko atliekų

Nuo 2018 m. IKI bendradarbiauja su UAB „Virbantė“ – taip siekiama perdirbti juodojo plastiko dėžes ir panaudoti jas automobilių detalėms lieti. Jau perduota ir perdirbta daugiau nei 200 tonų kietojo plastiko atliekų. Perdirbimo procesas apima plastiko smulkinimą ir lydymą į granules, kurios vėliau naudojamos įvairioms automobilio detalėms – interjero elementams ar valstybinių numerių rėmams – gaminti.