Darbuotojai

IKI 2022–2025 m. žmonių ir kultūros strategija grindžiama keturiais pagrindiniais ramsčiais: patraukliu ir vertinamu darbdavio įvaizdžiu, konkurencinga ir skaidria atlygio bei išmokų strategija, kokybiško darbo ir talentų ugdymo kultūra bei organizaciniu efektyvumu.

IKI laikosi principų, išdėstytų REWE grupės etikos kodekse, kuris draudžia bet kokią vaikų darbo ir priverstinio darbo praktiką. Šiuo metu Etikos kodeksą pasirašo visi tiekėjai, kurie yra vertinami kaip rizikingiausi minėtose srityse.

 

 

2022 m. pab. lyčių pasiskirstymas tarp darbuotojų, einančių aukščiausias vadovaujančias pareigas (valdyba ir aukščiausio lygio vadovai), buvo lygiai 50:50, t. y. 11 moterų ir 11 vyrų vadovų.

Atlygis ir papildomos naudos

1.

Nuolaidos darbuotojams apsiperkant IKI
(Įskaitant „LastMile” darbuotojus)

2.

Privatus sveikatos draudimas visiems darbuotojams po 3 mėnesių
nuo įsidarbinimo pradžios.
(Įskaitant „LastMile” darbuotojus)

3.

Papildoma atostogų diena išdirbus 5 metus

4.

Darbostogos, hibridinis darbo modelisIšmokos po vaiko gimimo ar santuokos

5.

Išmokos po vaiko gimimo ar santuokos

6.

KAIP JAUTIESI? Psichologinė pagalbos linija