PRANEŠIMAS

asmeniui, siekiančiam gauti PVM sąskaitą-faktūrą už pirkinius IKI prekybos tinkle, apie jo duomenų tvarkymą


Kaip naudosime informaciją apie Jus
Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė IKI Lietuva, UAB (toliau – IKI), kodas 110193723, Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius. Tel. 8 800 11 454, el.p. [email protected]. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 5 260 17 00 arba el. paštu [email protected].

Jūsų pateikiamus asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, PVM mokėtojo kodą, jei esate PVM mokėtojas, adresą), skirtus įrašyti į PVM sąskaitą-faktūrą už pirkinius IKI prekybos tinkle, saugosime bei tvarkysime PVM sąskaitos-faktūros išrašymo ir deklaravimo valstybinėms institucijoms tikslu. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso siekiant įvykdyti sudarytą sutartį su Jumis dėl prekių įsigijimo IKI prekybos tinklo parduotuvėse.

Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?
Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų parduotuvių darbuotojai, atsakingi už PVM sąskaitų-faktūrų išrašymą, taip pat darbuotojai, vykdantys buhalterinės apskaitos funkcijas, duomenų apsaugos pareigūnas.

Jūsų duomenis tvarkyti naudojame specialias informacines sistemas. Šių sistemų veikimą prižiūri tiek mūsų Informacinių technologijų departamento darbuotojai, tiek profesionalūs paslaugų teikėjai, kurie gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek reikalinga programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti. Jūsų duomenis gali peržiūrėti archyvavimo arba audito paslaugas teikiančios įmonės atsakingi darbuotojai. Visais atvejais reikalaujame iš šių partnerių konfidencialumo įsipareigojimų.

Jūsų duomenis perduodame Valstybinei mokesčių inspekcijai, o taip pat galime perduoti ikiteisminio tyrimo, teismų, valstybės/savivaldybės institucijoms, esant atitinkamam šių institucijų reikalavimui. Tai yra būtina dėl tinkamos teisinės prievolės įvykdymo. Jei reikia apginti IKI teisinius reikalavimus, aukščiau nurodytoms institucijoms mes galime perduoti Jūsų duomenis. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso apsaugoti IKI interesus.

Užtikriname, kad Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiomis kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?
Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi 11 metų nuo duomenų įvedimo datos.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?
Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: [email protected]. Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?
Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected].