Strategija

IKI tvarumo strategija yra reguliariai peržiūrima atsižvelgiant į visą turimą informaciją, įskaitant klientų apklausas, konkurentų lyginamąją analizę, politinių sprendimų analizę ir rinkos tendencijas.

2022 m. REWE grupė visose „REWE International AG“ veiklos šalyse (Austrijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Italijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Slovakijoje) atliko klientų tvarumo apklausą. Taip pat buvo nuodugniai įvertintos pagrindinės būsimos nacionalinio ir ES lygmens teisėkūros iniciatyvos, atsižvelgiant į galimą poveikį verslui, svarbą suinteresuotosioms šalims ir IKI pasirengimą laikytis reikalavimų.

REWE grupės ir IKI verslo filosofijos ir strategijos pagrindas yra tvirtas įsipareigojimas siekti tvarumo. IKI aktyviai siekia prisidėti prie Jungtinių Tautų 17 darnaus vystymosi tikslų (DVT), juos įgyvendindama per įvairias iniciatyvas ir projektus.

IKI nustatė 8 prioritetinius darnaus vystymosi tikslus, kuriems įmonė turi tiesioginį poveikį. Šie tikslai buvo atrinkti įvertinus visoje REWE grupėje atliktų tyrimų rezultatus, taip pat IKI verslo praktikas ir strateginius tikslus.

 

 

Siekdama prioretizuoti savo tvarumo veiklas, IKI kreipėsi į vidines ir išorines suinteresuotąsias šalis. Dviejų apklausų (įmonės darbuotojų ir pirkėjų) metu jų buvo prašoma pasidalinti įžvalgomis, kurios temos galėtų būti svarbiausios. Be to, nustatant svarbiausias temas, buvo atsižvelgiama ir į specifines prekybos sektoriaus problemas bei gerąsias praktikas.