Skaidrumas

Korupcijos prevencija

Dėl papirkinėjimo ir korupcijos žlunga ne tik įmonės, bet ir mūsų visuomenė patiria didelę žalą. Štai kodėl mes pasisakome už sąžiningus verslo ryšius ir aktyviai priešinamės korupcijai ir bet kokiai kitai nusikalstamai ekonominei veikai.

Plačiau apie korupcijos prevenciją


Etikos kodeksas

Etikos kodekse yra nustatyti 7 profesinio elgesio principai, kuriais Bendrovė vadovaujasi, įgyvendinant korupcijos prevencijos politiką:

  • Pagarba
  • Lojalumas
  • Sąžiningumas
  • Patikimumas
  • Skaidrumas
  • Garbė
  • Tvarumas

Plačiau apie etikos kodeksą


Pranešėjų apsauga

Siekiant užtikrinti tinkamą Etikos kodekso nuostatų įgyvendinimą, korupcinių pažeidimų prevenciją, skaidrumą ir pasitikėjimą, o taip pat įgyvendinti Lietuvos Respublikos pranešėjų įstatymo reikalavimus, Bendrovėje yra įdiegta Skaidrumo linija, kuri sudaro sąlygas asmenims anonimiškai, konfidencialiai pateikti informaciją apie galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus.

Pranešti apie pažeidimus gali esami arba buvę Bendrovės darbuotojai ir/ar bet kurie kiti tretieji asmenys (pvz. prekių/paslaugų/darbų tiekėjai).

Pranešti apie pažeidimą galima elektroniniu paštu: [email protected]


Skaidrumo politika

Plačiau apie skaidrumo politiką


Tiekėjų etikos kodeksas

Plačiau apie tiekėjų etikos kodeksą