Valdysena

Strateginės IKI tvarumo kryptys leidžia efektyviai valdyti ir prioretizuoti įmonės tvarumo veiklas bei iniciatyvas, skirtas strateginiams tvarumo tikslams įgyvendinti.

IKI tvarumo valdysena yra įtvirtinta aiškiai apibrėžiant vidinių suinteresuotųjų šalių atsakomybes ir veiklos sričių ribas. Tvarumo vadovas yra atsakingas už tvarumo strategijos įgyvendinimą, o kiekviena verslo funkcija koncentruojasi į jos veiklai ir verslo modeliui svarbias temas.