LOJALUMO PROGRAMOS PRIVATUMO POLITIKA


Asmens duomenų apimtis, tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai. Įsigyjant IKI lojalumo kortelę (toliau – Kortelė) ir užpildant IKI lojalumo kortelės anketą (toliau – Anketa), lojalumo programos dalyvis (toliau – Dalyvis) pateikia Kortelei išduoti, IKI lojalumo programai vykdyti ir administruoti būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, mobilaus telefono numerį, gimimo datą. Dalyvis gali Anketoje nurodyti adresą, elektroninį paštą, mobilaus telefono numerį, šie duomenys naudojami bendravimo su Dalyviu tikslais ir yra būtini, jeigu Dalyvis ketina prisijungti prie Paskyros ir/arba ketina IKI Taškus iškeisti į Prizą. Naudojant Kortelę IKI taip pat gauna ir tvarko duomenis susijusius su Dalyvio apsipirkimu ir pirkiniais (parduotuvės, prekės, kiekiai, kainos, nuolaidos, pirkimo laikas, sukaupti ar panaudoti IKI Taškai). Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti susitarimą su Dalyviu dėl Kortelės išdavimo ir aptarnavimo.

Dalyvio nurodyti Anketoje duomenys kartu su pirkinių istorija naudojami automatizuotai įvertinant Dalyvio poreikius ir pomėgius, siekiant pagal juos pritaikyti Dalyviui siūlomas nuolaidas ir siunčiamą rinkodaros informaciją – Asmeninius pasiūlymus, jeigu Dalyvis dėl to neprieštarauja. Dalyvio profilis sudaromas įvertinant įvairius demografinius požymius ir pirkinių tendencijas, pavyzdžiui, jeigu Dalyvis gyvena šalia konkrečios IKI parduotuvės ir neretai perka daržovių, jis gali būti įtrauktas į Dalyvių grupę, kuri bus informuojama apie akcijas daržovėms toje IKI parduotuvėje. Šių duomenų tvarkymo profiliavimo tikslais teisinis pagrindas – būtinybė siekti IKI teisėtų interesų pritaikant IKI paslaugas kiek įmanoma Dalyvio poreikiams bei efektyvinant IKI verslą.

Anketoje nurodytas Dalyvio mobilaus telefono numeris ir/ar el. paštas taip pat naudojamas, siekiant IKI atsiųsti Dalyviui naudingos informacijos apie IKI prekes ir taikomas nuolaidas bei pasiteirauti nuomonės apie vykdomą IKI lojalumo programą, parduodamas prekes/teikiamas paslaugas, parduotuvių veiklą, pakviesti sudalyvauti IKI tyrimuose ar apklausose. Naudinga informacija apie prekes, taikomas nuolaidas taip pat gali būti pateikta ir Parduotuvėse, kasos kvituose ir/ar kitais būdais ir priemonėmis. Šių duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais teisinis pagrindas – IKI teisėtas interesas pritaikyti savo paslaugas kiek įmanoma Dalyvių poreikiams bei efektyvinti IKI verslą.

Duomenų gavėjai. Dalyvio asmens duomenų valdytojas yra IKI. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – tel. 8 5 260 17 00, el. p. [email protected].

Dalyvio duomenų konfidencialumui ir saugumui užtikrinti taikomos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės. Dalyvių duomenis gali matyti tik tie IKI darbuotojai, kuriems tai būtina tais tvarkymo tikslais, kurie nurodyti šiose Taisyklėse.

Dalyvio duomenis taip pat gali pasiekti IKI partneriai, teikiantys informacines sistemas lojalumo kortelėms aptarnauti, teikiantys reklaminių pranešimų SMS žinutėmis bei el. paštu siuntimo paslaugas, kiti IKI partneriai, teikiantis paslaugas, susijusias su Kortele ir/ar IKI lojalumo programa, tiek, kiek būtina jų paslaugų teikimo tikslais. Visi pasitelkiami IKI partneriai yra įsipareigoję tvarkydami Dalyvio duomenis griežtai laikytis konfidencialumo.

Duomenų saugojimo terminas:

Duomenų kategorijaDuomenų tvarkymo terminas
Kortelės išdavimo anketos duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, mob. tel. numeris, el. pašto adresas, gyv. vietos adresas, lytis, IKI kortelės numerisduomenys tvarkomi tol, kol Dalyvis naudojasi IKI Kortele ir 10 metų po IKI kortelės užblokavimo
Lojalumo programą aptarnaujančioje sistemoje fiksuoti Dalyvio dalyvavimo lojalumo programoje duomenys: IKI kortelės išdavimo, aktyvavimo keitimo, data, susietų kortelių numeriai ir pan.)duomenys tvarkomi tol, kol Dalyvis naudojasi IKI kortele ir 10 metų po IKI kortelės užblokavimo
Dalyvio pirkimo duomenys: pirkinio krepšelis (prekės, kiekiai, kainos), pirkimo data ir laikas, pirkimo suma, atsiskaitymo būdas, IKI kortelės numeris, parduotuvės numeris ir adresas3 metai
Elektroninė kasos juosta, kurioje tekstiniu formatu saugoma pirkimo čekių informacija6 metai
Apibendrinti (suminiai) Dalyvio pirkimo duomenys7 metai
Dalyviui pateiktų asmeninių pasiūlymų siuntimo duomenys (SMS žinutės)3 mėnesiai po išsiuntimo
Dalyvio duomenys el. pašto pranešimams siųsti, kurie tvarkomi pranešimų siuntimo sistemose tiesioginės rinkodaros tikslais3 metai po paskutinės Dalyvio reakcijos (laiško atidarymo, nuorodos laiške paspaudimo ir pan.)
Dalyvio telefono numeris, naudojami SMS tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti5 metai po paskutinio pirkimo
Dalyvio pirkimo duomenys, naudojami profiliavimuiNe senesni negu 3 metai
Dalyvio adresas3 metai
Dalyvio IKI Taškų istorija1 metai

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: [email protected]. Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected].

Paskutinis atnaujinimas: 2022 06 01