*Privaloma pateikti informacija.

El. pašto adresas yra būtinas, norint prisijungti prie lojalumo programos IKI PREMIJA/IKI PREMIJA SENJORAMS paskyros interneto svetainėje www.iki.lt
Informaciją apie lytį galime panaudoti Jums teikiant asmeninius pasiūlymus.
Kam naudosime Jūsų duomenis

Atsakingai rūpinamės Jūsų privatumu, todėl Jūsų duomenis, kuriuos nurodėte anketoje, bei duomenis apie pirkinius su Kortele (pvz., prekės, kiekiai, kainos, nuolaidos, parduotuvės, pirkimo laikas), naudosime tik šioje anketoje nurodytais tikslais.


Jūsų duomenys reikalingi tam, kad galėtume išduoti Jums Kortelę, ją aptarnauti ir pritaikyti geresnes sąlygas Jūsų, kaip lojalaus kliento, pirkiniams. Šio tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė sudaryti ir vykdyti mūsų susitarimą dėl Kortelės išdavimo ir aptarnavimo.


Jūsų anketoje nurodytus ir pirkinių istorijos duomenis, kaupiamus mūsų duomenų bazėse, taip pat naudosime siekdami įvertinti Jūsų poreikius ir pomėgius, kad galėtume pasiūlyti Jums nuolaidas toms prekėms, kurios gali būti Jums labiau reikalingos. Kadangi turime daug lojalių klientų, tokį vertinimą (kitaip vadinamą profiliavimu) atliekame automatizuotai. Klientų profilius sudarome įvertindami įvairius demografinius požymius ir pirkinių tendencijas, pavyzdžiui, jeigu gyvenate šalia konkrečios IKI parduotuvės ir neretai perkate daržovių, galime įtraukti Jus į vartotojų grupę, kurią ketiname informuoti apie akcijas daržovėms toje IKI parduotuvėje.


Mes taip pat norėtume Jums atsiųsti naudingos informacijos apie mūsų prekes bei taikomas nuolaidas Jūsų nurodytu telefono numeriu, el. paštu ar kitais būdais.


Profiliavimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų duomenis tvarkysime siekdami savo teisėtų interesų pritaikyti savo paslaugas kiek įmanoma klientų poreikiams bei efektyvinti mūsų verslą.

Kam Jūsų duomenys bus prieinami

Jūsų asmens duomenų valdytojas bus UAB „Palink“, kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius, tel. 8 800 11 454, el.p. [email protected]. Mūsų duomenų apsaugos pareigūno kontaktai - tel. 8 5 260 17 00, el. p. [email protected].


Jūsų duomenų konfidencialumui ir saugumui užtikrinti taikome griežtas priemones, todėl Jūsų duomenis gali matyti tik tie mūsų darbuotojai, kuriems tai būtina tais tvarkymo tikslais, kuriuos aprašėme šioje anketoje.


Jūsų duomenims tvarkyti naudojamės profesionalių partnerių, teikiančių informacines sistemas lojalumo kortelėms aptarnauti, pagalba. Reklami- niams pranešimams SMS žinutėmis bei el. paštu siųsti, apklausų ir/ar tyrimų, susijusių su lojalumo programa, atlikimui taip pat naudojamės speciali- zuotų paslaugų teikėjų paslaugomis. Šie mūsų partneriai turi galimybę matyti Jūsų duomenis tiek, kiek būtina jų paslaugų teikimo tikslais. Tačiau užtikriname Jus, kad visi pasitelkiami mūsų partneriai yra įsipareigoję tvarkydami Jūsų duomenis griežtai laikytis konfidencialumo.

Kiek laiko tvarkysime Jūsų duomenis


  Duomenų kategorija

  Duomenų tvarkymo terminas

Kortelės išdavimo anketos duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, mob. tel. numeris, el. pašto adresas, gyv. vietos adresas, lytis, lojalumo kortelės iki Premija/iki Premija Senjorams kortelės numeris

duomenys tvarkomi tol, kol Klientas naudojasi Kortele ir 10 metų po Kortelės užblokavimo

Lojalumo programą aptarnaujančioje sistemoje fiksuoti Kliento dalyvavimo lojalumo programoje duomenys: kortelės išdavimo, aktyvavimo keitimo, data, susietų kortelių numeriai ir pan.)

Kliento pirkimo duomenys: pirkinio krepšelis (prekės, kiekiai, kainos), pirkimo data ir laikas, pirkimo suma, atsiskaitymo būdas, lojalumo kortelės iki Premija/iki Premija Senjorams kortelės numeris, parduotuvės numeris ir adresas

2 metai

Elektroninė kasos juosta, kurioje tekstiniu formatu saugoma pirkimo čekių informacija

6 metai

Apibendrinti (suminiai) Kliento pirkimo duomenys

7 metai

Klientui pateiktų asmeninių pasiūlymų siuntimo duomenys (SMS žinutės)

3 mėnesiai po išsiuntimo

Klientų duomenys el. pašto pranešimams siųsti, kurie tvarkomi pranešimų siuntimo sistemose tiesioginės rinkodaros tikslais

2 metai po paskutinės reakcijos (laiško atidarymo, nuorodos paspaudimo ir pan.)

Klientų tel. nr., naudojami SMS tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti

5 metai po paskutinio pirkimo

Klientų pirkimų duomenys, naudojami profiliavimui

Ne senesni negu 2 metai

Jūsų teisės
Jūs turite teisę nesutikti, kad šioje anketoje pateikti Jūsų asmens duomenys, o taip pat kiti Jūsų asmens duomenys (pvz. pirkimo istorijos duomenys) būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei pageidaujate šią savo teisę įgyvendinti dabar, pažymėkite šį langelį
Jūs turite teisę nesutikti, kad šioje anketoje pateikti Jūsų asmens, o taip pat kiti Jūsų asmens duomenys (pvz. pirkimo istorijos duomenys) būtų tvarkomi profiliavimo tikslais. Jei pageidaujate šią savo teisę įgyvendinti dabar, pažymėkite šį langelį

Turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus Jūsų duomenis, taip pat esant pagrindui apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.


Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į mus ar į mūsų duomenų apsaugos pareigūną.


Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tel. (8 5) 271 2804, (8 5)279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected].

**Kortelės išdavimo ir naudojimo taisykles galite rasti internete adresu www.iki.lt IKI turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti ar panaikinti šias Taisykles.