Kokie taikomi reikalavimai grįžus iš skirtingų paveiktų zonų?

2021-12-17

* Izoliacija ir tyrimas nereikalingas paskiepytiems pagal visą vakcinacijos schemą arba persirgusiems asmenims, kai nuo PGR/antigeno teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo/atvykimo į Lietuvos Respubliką.