Kada turėčiau sumokėti avansą?

Kada turėčiau sumokėti avansą?

2020-08-14

Avansas sumokamas iki sutarties priede nurodytas datos. Paprastai avansas sumokamas prieš Nuomotojui/Subnuomotojui pasirašant sutartį, kaip garantas, kad Nuomininkas/Subnuomininkas tikrai nuomosis patalpas.
Avansas yra užskaitomas už 2 paskutinius subnuomos/nuomos mėnesius, jei Sutartis nutraukiama anksčiau termino, neišnaudotoji avanso dalis grąžinama Subnuomininkui/Nuomininkui, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartis nutraukiama
dėl Subnuomininko/Nuomininko kaltės.