Apsipirkite saugiai. Mažiausi srautai stebimi darbo dienomis ir šeštadieniais nuo parduotuvės atidarymo iki 10 val. ir nuo 20 val. iki parduotuvės uždarymo. Taip pat visomis darbo valandomis sekmadieniais. Daugiau

Kada turėčiau sumokėti avansą?

2020-08-14

Avansas sumokamas iki sutarties priede nurodytas datos. Paprastai avansas sumokamas prieš Nuomotojui/Subnuomotojui pasirašant sutartį, kaip garantas, kad Nuomininkas/Subnuomininkas tikrai nuomosis patalpas.
Avansas yra užskaitomas už 2 paskutinius subnuomos/nuomos mėnesius, jei Sutartis nutraukiama anksčiau termino, neišnaudotoji avanso dalis grąžinama Subnuomininkui/Nuomininkui, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartis nutraukiama
dėl Subnuomininko/Nuomininko kaltės.