Pirk Dormeo Aloe Vera Orthocell antčiužinį – laimėk Dormeo Wake Up daugiafunkcį žadintuvą

1. ORGANIZATORIUS

1.1. Žaidimą „Pirk Dormeo Aloe Vera Orthocell antčiužinį – laimėk Dormeo Wake Up daugiafunkcį žadintuvą“ (toliau – Žaidimas) organizuoja UAB „Studio moderna“ (toliau – Organizatorius). Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo taisykles (toliau – Taisyklės).

1.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai pranešęs interneto puslapyje www.dormeo.lt/iki-zaidimas-aloe-vera

2. ŽAIDIMO DALYVIAI

2.1. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 18 metų ir vyresni fiziniai asmenys.

2.2. Žaidime negali dalyvauti UAB „Palink“ ir UAB „Studio moderna“ įmonės darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.

3. DALYVAVIMO ŽAIDIME TAISYKLĖS, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS

3.1. Žaidime dalyvauja pirkėjai, perkantys IKI parduotuvėse bent 1 Dormeo Aloe Vera Orthocell antčiužinį ir registruojantys pirkimo čekį www.dormeo.lt/iki-zaidimas-aloe-vera.

3.2. Žaidimas vyksta tose IKI parduotuvėse, kurios nurodytos priede Nr.1

3.3. Žaidimo prizas yra Dormeo Wake Up daugiafunkcis žadintuvas. Kiekvieną savaitę laimima po 3 žadintuvus.

3.4. Žaidimas vyksta vieną kartą per savaitę 7 savaites iš eilės.

3.5. Savaitės žaidimo laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu kompiuterio programomis ir informuoti asmeniškai registruojantis nurodytu el. paštu arba telefonu.

3.6. Laimėtojai bus paskelbti www.dormeo.lt/iki-zaidimas-aloe-vera svetainėje per 3 darbo dienas po kiekvieno lošimo.

3.7. Išduoti prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami ir negrąžinami.

3.8. Informacija apie Žaidimą pateikiama interneto svetainėje www.dormeo.lt/iki-zaidimas-aloe-vera

4. ŽAIDIMO TRUKMĖ

4.1. Žaidimas vyksta nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2020 m. rugsėjo 20 d. (imtinai).

5. KITOS SĄLYGOS

5.1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos.

5.2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Priedas nr. 1 PARDUOTUVIŲ SĄRAŠAS