Verslui

Verslui

Nuomininkams

Jei domitės patalpų nuoma IKI prekybos tinklo parduotuvėse, maloniai prašome užpildyti šią anketą ir atsiųsti el. paštu [email protected]. Telefonai pasiteirauti:  +370 659 50669; +370 658 41501 ; +370 685 24772.

Nekilnojamojo turto skyrius.


Turintiesiems pasiūlymų

Prekybos tinklas IKI nuolat plečia savo veiklą ir vykdo intensyvią plėtrą visuose Lietuvos regionuose. Visus turinčiuosius pasiūlymų dėl žemės sklypų (su pastatais ar be jų), rekonstruotinų ir naujų pastatų, esamų patalpų nuomos, subnuomos ar pardavimo prašome kreiptis į Plėtros vadovę Giedrę Novickienė mob.tel. +370 659 22695 ar el.paštu: [email protected]


Informacija UAB „Palink“ tiekėjams

Visų UAB „Palink“ maisto ir gėrimų tiekėjų dėmesiui!

Šiuo UAB “Palink” informuoja visus maisto ir gėrimų tiekėjus, su kuriais yra pasirašytos Didmeninio prekių pirkimo-pardavimo sutartys, kad nuo 2016 m. gegužės 1 d. bus laikoma negaliojančia ir nebus taikoma Sutarties nuostata, numatanti, kad  „(…).Visais atvejais Tiekėjas neturi teisės atsisakyti vykdyti Pirkėjo pateikto užsakymo, išskyrus kai Pirkėjo užsakyta Prekė Tiekėjo buvo negrįžtamai išimta iš apyvartos. Šiame Sutarties punkte numatytas negrįžtamas Prekės išėmimas iš apyvartos reiškia galutinį negrįžtamą Tiekėjo atsisakymą bet kokiu būdu gaminti/pirkti bei platinti Prekę, t.y. Tiekėjas jokiu būdu negali negrįžtamai iš apyvartos išimtos Prekės gaminti, pirkti, parduoti ar kitu būdu platinti bet kuriems tretiesiems asmenims visą Sutarties galiojimo terminą. (…)“.

Jeigu tiekėjui kyla papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis į UAB „Palink“ el. pašto adresu [email protected] arba tel. (8 5) 260 17 00.


D.U.K.

Kaip sumokėti avansą ir nuomos mokestį?
Avansas ir nuomos mokestis mokami banko pavedimu į UAB „Palink“ sąskaitą (a. s. LT697044060000151631, AB SEB bankas, banko kodas 70440).
Avanso suma nurodyta Jūsų sutarties priede.

Kaip priduodamos ir grąžinamos nuomotojui patalpos?
Pasirašę sutartį ir sumokėję avansą galite gauti savo išsinuomotos patalpos raktus iš IKI arba IKI EXPRESS parduotuvės vadovo.
Grąžindami patalpas pasibaigus ar nutraukus nuomos sutartį, kartu su parduotuvės vadovu apžiūrėsite patalpas ir grąžinsite visus turimus raktų komplektus. Parduotuvės vadovas užpildys patalpų grąžinimo aktą, kuriame nurodys patalpų būklę ir, jei yra, elektros bei vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Patalpos grąžinamos tokios pat būklės, kokios buvo perimtos, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. Todėl jei grąžinant jas matyti trūkumų (pvz., sienose yra prigręžiota skylių), reikalausime, kad šiuos trūkumus ištaisytumėte, arba tai galime padaryti patys ir pateikti Jums sąskaitą apmokėti už šiuos darbus. Geriausia naudotis patalpomis taip, kad jas grąžinant nereikėtų ko nors taisyti ir nekiltų problemų.

Ar galiu keisti išsinuomotas patalpas, pvz., nugriauti arba pristatyti papildomą sieną?
Tai galima daryti tik gavus išankstinį mūsų raštišką leidimą.

Ar PVM skaičiuojamas už nuomą, subnuomą?
PVM skaičiuojamas už nuomą/subnuomą visais atvejais, išskyrus kai Nuomininkas/Subnuomininkas yra ne PVM mokėtojas (išskirtiniais atvejais kai Nuomininkas/Subnuomininkas nėra PVM mokėtojas, tačiau teisės aktai įpareigoja Nuomotoją/Subnuomotoją skaičiuoti PVM, PVM yra taikomas).
Už komunalines paslaugas (elektra, vanduo) ir eksploatacinius mokesčius PVM yra skaičiuojamas, nes taip privaloma pagal teisės aktus.

Kokia kvadrato kaina?
Kainos yra įvairios ir priklauso nuo miesto, parduotuvės, ploto, išdėstymo ir t. t., todėl geriausia teirautis konkrečiai. Kainos svyruoja nuo 5 Eur už kvadratinį metrą.

Ar bus atidaromos naujos parduotuves ir kur? Kokie bus išnuomojami plotai?
Taip, naujų parduotuvių ateinančiais metais atidarysime ypač daug, įvairiuose Lietuvos ir Latvijos miestuose. Informacija apie išnuomojamus plotus būsimose parduotuvėse taip pat įkeliama mūsų www.iki.lt/nuoma puslapyje, išnuomojamų plotų sąraše.

Kokie plotai yra laisvi?
Visus dabartinius ar būsimus laisvus plotus rasite tinklalapio puslapyje Turto skelbimai.

Kuo skiriasi nuoma ir subnuoma?
Jei pastatas mums priklauso nuosavybės teise – patalpas Jums nuomosime. Jei pastatą, kuriame yra mūsų parduotuvė, nuomojamės – patalpas Jums subnuomosime. Subnuoma – tai patalpų, kurias patys nuomojatės, išnuomavimas.
Ar bus papildomų išlaidų be nuomos mokesčio?
Jei tai atskira patalpa arba yra apskaitos prietaisai – mokama už sunaudotą elektrą ir vandenį.
Kitoms, sudėtingiau apskaitomoms, išlaidoms padengti yra fiksuotas eksploatacinių išlaidų mokestis: IKI ir IKI EXPRESS parduotuvėse jis yra 1,7 Eur už kv. m. Atskirais pagrįstais atvejais šis mokestis gali būti didesnis
arba mažesnis. Jis padengia bendras prekybos centro eksploatavimo, šildymo, bendrųjų patalpų priežiūros išlaidas.
Daugiau jokių papildomų mokesčių nėra – tik nuoma, elektros, vandens mokesčiai ir fiksuotas eksploatacinių išlaidų mokestis.

Kokios yra papildomos reklamos galimybės?
Mūsų parduotuvėse yra įvairių reklamos priemonių, kuriomis galima naudotis pagal atskirą susitarimą: parduotuvių radijas, ekranai prie kasų, lankstinukai parduotuvių atidarymo proga.

Ar bus galima įsirengti reklamos iškabą?
Taip. Tačiau norint sukurti harmoningą vaizdą, ir reklamą, ir prekybos baldus būtina su mumis suderinti raštu.

Ar sudarote nuomos (subnuomos) sutartis su fiziniais asmenimis?
Taip.

Kokius savo (savo įmonės) duomenis turėčiau pateikti sudarydamas sutartį?
Įmonei: pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, kontaktiniai duomenys (telefono nr., jei yra – fakso nr., el. pašto adresas), banko duomenys (atsiskaitomosios sąskaitos nr., banko pavadinimas, banko kodas), sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė, registracijos adresas ir adresas korespondencijai.
Fiziniam asmeniui: vardas, pavardė, asmens kodas, paso numeris, adresas, kontaktiniai duomenys (telefono nr., jei yra – fakso nr., el. pašto adresas), banko duomenys (atsiskaitomosios sąskaitos nr., banko pavadinimas, banko kodas), adresas korespondencijai

Koks yra IKI ir IKI EXPRESS parduotuvių darbo laikas?
Dauguma IKI dirba nuo 8 iki 22 valandos, dauguma IKI EXPRESS – nuo 8 iki 23 valandos.

Ar į nuomos sutartį yra įrašomas darbo laikas, kuriuo dirbs mano skyrius ar parduotuvė?
Taip, į sutartį visada įrašome mūsų sutartą darbo laiką. Nuomininkų teikiamos paslaugos – reikšminga mūsų parduotuvių dalis. Svarbu, kad atėjęs į parduotuvę klientas visada galėtų rasti įvairias paslaugas, todėl pageidaujame, kad nuomininkai dirbtų kuo ilgiau, jei įmanoma – kad darbo laikas sutaptų su parduotuvės darbo laiku. Dirbdami ilgesniu darbo laiku nuomininkai pasiekia ir didesnę apyvartą.
Vis dėlto siekiame sutarimo, tinkančio abiem šalims. Todėl jei norėsite dirbti trumpesniu darbo laiku – susitarsime ir dėl tokio varianto.

Kaip ir kada turėsiu mokėti nuomos mokestį?
Nuomos mokestis mokamas per 7 dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. Sąskaita už einamąjį mėnesį išrašoma pirmomis mėnesio dienomis (paprastai nuo pirmos iki penktos dienos). Vadinasi, mokestį už nuomą mokėsite mėnesio viduryje, maždaug aštuntą–dvyliktą dienomis. Pavyzdžiui, nuomos mokestį už gegužės mėnesį mokėsite gegužės viduryje.

Kokiam terminui galima sudaryti sutartį?
Sutarties terminas nustatomas pagal nuomininko pageidavimus. Kaip Jūs norėsite – vieniems, trejiems, penkeriems, devyneriems metams. Dažniausiai sutartis sudarome trejiems metams.

Kada turėčiau sumokėti avansą?
Avansas sumokamas iki sutarties priede nurodytas datos. Paprastai avansas sumokamas prieš Nuomotojui/Subnuomotojui pasirašant sutartį, kaip garantas, kad Nuomininkas/Subnuomininkas tikrai nuomosis patalpas.
Avansas yra užskaitomas už 2 paskutinius subnuomos/nuomos mėnesius, jei Sutartis nutraukiama anksčiau termino, neišnaudotoji avanso dalis grąžinama Subnuomininkui/Nuomininkui, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartis nutraukiama
dėl Subnuomininko/Nuomininko kaltės.

Ar avansui bus išrašoma išankstinio mokėjimo sąskaita?
Ne, avansui sąskaitos nereikia. Pagrindas avansui mokėti yra sutartis. Baigiantis nuomos laikotarpiui Jums bus išrašytos sąskaitos už nuomą, su kuriomis avansas pasidengs.

Kaip avansas bus suskaičiuojamas ir už ką užskaitomas?
Avansas užskaitomas už paskutinius nuomos mėnesius – vadinasi, paskutinius nuomos mėnesius, kai baigsis nuomos terminas arba norėsite nutraukti sutartį, Jums mokėti nebereikės, nes užsiskaitys avansas. Už pirmus nuomos mėnesius pervesti mokestį reikės gavus pirmąją sąskaitą.

Ar nuomos mokestis bus pradedamas skaičiuoti iškart po sutarties pasirašymo?
Įvairiai. Kadangi suprantame, kad svarbu skirti laiko pasiruošimui, nuomos mokestis gali būti pradedamas skaičiuoti nuo vėlesnės datos, nuo tada, kada planuojate pradėti veiklą.

Ar reikės mokėti kokį nors avansą arba užstatą?
Avanso mokėjimas – šalių sutariamas dalykas. Paprastai prašome sumokėti avansą už 2 nuomos mėnesius.