PRAŠYMAS

DĖL IKI DOVANŲ KORTELĖS NEPANAUDOTO PINIGŲ LIKUČIO PERVEDIMO/PERKĖLIMO Į BANKO SĄSKAITĄ/NAUJĄ IKI DOVANŲ KORTELĘ

IKI dovanų kortelės (ĮSIGYTOS IKI 2021-06-30 IMTINAI) numeris, kurioje yra pinigų likutis*:
Nepanaudotą IKI dovanų kortelėje esantį pinigų likutį noriu gauti (PASIRINKITE VIENĄ IŠ VARIANTŲ)**:
Kontaktiniai duomenys:
Vardas Pavardė*:
Telefono numeris*:
El. paštas:
Kaip naudosime informaciją apie Jus


Jūsų pateikiamus duomenis laikysime konfidencialiais. Jūsų asmens duomenys reikalingi tam, kad įvertintume Jūsų pateiktą prašymą dėl IKI dovanų kortelės nepanaudoto pinigų likučio grąžinimo. Daugiau svarbios informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą ir apie Jūsų teises rasite paspaudę šią nuorodą.

Čia pateikiame išsamesnę informaciją apie asmenų, pateikusių prašymą dėl IKI dovanų kortelės pinigų likučio grąžinimo (toliau – Prašymas), duomenų tvarkymą.
Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „PALINK“, kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius. Tel. 8 800 11 454, el.p. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu
Jūsų Prašyme nurodytus ir pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, IKI dovanų kortelės, įsigytos iki 2021 m. birželio 30 d. imtinai, numerį, banko sąskaitos numerį ir banko pavadinimą, adresą) saugosime bei tvarkysime Jūsų Prašymo apdorojimo ir administravimo tikslu. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso siekiant grąžinti Jums IKI dovanų kortelės nepanaudotą likutį.


Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?
Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai.
Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už IKI dovanų kortelių nepanaudoto pinigų likučio grąžinimo procesą, duomenų apsaugos pareigūnas.
Tam, kad Prašymus galėtume apdoroti efektyviai ir saugiai, naudojame specialias informacines sistemas. Šių sistemų veikimą prižiūri tiek mūsų Informacinių technologijų departamentas, tiek profesionalūs paslaugų teikėjai, kurie gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek reikalinga programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti, taip pat partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su Prašymu priėmimu ir perdavimu (Infolinija). Visais atvejais reikalaujame iš šių partnerių konfidencialumo įsipareigojimų.
Užtikriname, kad Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiomis kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.


Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?
Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, užpildydami ir pateikdami mums naują Prašymą arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.


Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?
Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas

* privalomas laukas
** IKI dovanų kortelėje esantis pinigų likutis jos turėtojui į banko sąskaitą pervedamas / nauja IKI dovanų kortelė išsiunčiama per 30 kalendorinių dienų nuo šio Prašymo užpildymo dienos. UAB „Palink“ neprisiima atsakomybės dėl pirkėjo šiame Prašyme nurodytų duomenų teisingumo/tikslumo. Nemokamas IKI infolinijos telefonas 8 800 11454, el. p.