Mūsų idėjoms visada yra kitas lygis.


Garden of ideas

There is always the next level.