Romėnai šia daržove žadino aistrą, o Einšteinas jos nekentė – kas tai? Burokėlis!


Beetroot

The Romans called it an aphrodisiac, while Einstein hated it – what is it? Beetroot!