Šiame kambaryje gyvena į vieną kūną suaugusios dvi būtybės – gepardas ir vienaragis. Gepardas simbolizuoja veržlumą ir greitą reakciją. Kaip ir vienaragis, moderniame pasaulyje jis siejamas su inovatyvumu, pažanga ir naujovėmis. Ar atpažįstate – ši paslaptinga dvilypė būtybė yra visai kaip IKI – veržli inovacijų lyderė.


BRAINSTORM

This room is home to two creatures, a cheetah and a unicorn, growing together in a single body. The cheetah symbolises eagerness and quick responses. Like the unicorn, it is associated with innovation, progress and novelty in the modern world. Do you recognise this mysterious, two-headed creature? It’s just like IKI – a fierce leader in innovation.