Tiek tęsiasi Lietuvos pajūris. Lietuviai itin didžiuojasi Baltijos jūra. Ji užima ypatingą vietą mūsų savimonėje ir yra neatsiejama tautinio mentaliteto dalis. Pajūryje randama mūsų aukso – gintaro. Vidutinis Baltijos gylis yra 180 m, bet kai kuriose vietose dugnas yra net 459 m žemiau jūros lygio.


90.66 km of seaside

this is the length of Lithuania’s coastline. Lithuanians are especially proud of the Baltic Sea. It holds a special place in our hearts, and is an inseparable part of our identity as a nation. Amber – Lithuania’s gold – can be found on the beaches of the Baltic. The average depth of the Baltic Sea is 180 metres, but in some areas, the sea bottom is as much as 459 metres below sea level.