Tiek Lietuvoje yra upių ir upelių, ilgesnių nei 3 km. O mažesnių upeliukų suskaičiuojama net 29 900! Bendras jų ilgis siekia 63,7 tūkst. km. Ilgiausias yra Nemunas, Lietuvoje jis vilnija 475 km. O štai Lietavos, nuo kurios galbūt kilo ir Lietuvos vardas, ilgis vos 11 km.


4,418 rivers

the number of rivers and streams in Lithuania that are longer than 3 km. And there are as many as 29,000 smaller ones! Their total length is 63,700 km. The longest is the Nemunas, whose length in Lithuania is 475 km. The Lietava, from whose name it is thought that Lithuania itself possibly gets its name, is just 11 km long.