Patyčios – problema, egzistuojanti net ir darželiuose

2016-04-05
Patyčios – problema, egzistuojanti net ir darželiuose

Lietuvoje kas trečias vaikas patiria patyčias – rodo oficiali statistika. VšĮ „Vaiko labui“ direktorė Aurelija Okunauskienė teigia, kad dėl „Zipio draugų“ ir kitų prevencinių programų pavyko sumažinti patyčias patiriančių ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičių Lietuvoje. Pastebėta, kad darželiuose, kuriuose programa vykdoma nuosekliai ir daugelį metų iš eilės, pagerėjo mikroklimatas ir vaikų tarpusavio santykiai.

 

„Patyčias nesunkiai galima atpažinti net ir darželyje. Svarbu suprasti, kad tai nėra pajuokavimas ar draugiški vaikų vienas kito paerzinimai – tai agresyvus ir kitą žmogų žeminantis elgesys. Patyčių padarinių ikimokykliniame amžiuje skalė plati – nuo vaiko agresijos iki visiško užsidarymo savyje, todėl „Zipio draugų“ programos vykdytojų užduotis – pirmuosius patyčių ženklus pastebėti kuo anksčiau ir tai sustabdyti. Programoje su vaikais daug kalbama apie įvairias konfliktines situacijas, tačiau jiems ne nurodoma, kaip derėtų elgtis, bet leidžiama patiems ieškoti ir priimti sprendimus“, – teigia A. Okunauskienė.

 

Šiemet „Zipio draugų“ programa vykdoma daugiau kaip 500 Lietuvos ugdymo įstaigų, joje dalyvauja apie 800 pedagogų ir beveik 16 tūkstančių vaikų. Iš viso programoje nuo jos gyvavimo pradžios jų dalyvavo beveik 160 tūkst. Tačiau, „Vaiko labui“ direktorės teigimu, programos galėjo ir nebūti, jei ne verslo parama: „Prekybos tinklo IKI įkūrėjai broliai Ortizai nusprendė paremti mūsų programą, nes „Zipio draugų“ skleidžiamos idėjos glaudžiai sutapo su jų verslo socialinės atsakomybės kryptimi – šeima. Šiandien prekybos tinklas jau dešimtmetį remia šią programą ir yra jos generalinis rėmėjas.“

 

Prekybos tinklo generalinis direktorius Gerard Rog konferencijos metu akcentavo, kaip svarbu, kokia karta šiandien auga ir kas perims mūsų puoselėjamas vertybes: „Tai, ką mes perduosime savo vaikams, ko juos išmokysime – tokia ir bus mūsų visuomenė. „Zipio draugai“ – mūsų įmonės socialinės atsakomybės dalis, ja mes nuoširdžiai tikime jau dešimt metų, nes mūsų ir šios programos vertybės sutampa. Esame įsitikinę, kad būtent vaikams turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys – juk tai labai svarbi ir kartu viena jautriausių visuomenės grandžių.“

 

Mūsų šalyje yra 58 tūkstančiai 6–7 metų amžiaus vaikų, iš jų beveik trečdalis lanko „Zipio draugų“ programą. Lietuvoje atlikto programos tyrimo metu paaiškėjo, kad net 81 proc. programą baigusių ir šiuo metu besimokančių 6-oje klasėje vaikų puikiai atsiminė darželyje lankytas „Zipio“ pamokėles. Net 70 proc. vaikų teigė, kad programa jiems padėjo įveikti emocinius sunkumus ir tolesniame gyvenime.

 

 

Kontaktinis asmuo:

Aurelija Okunauskienė

VšĮ „Vaiko labui“ direktorė

Šv. Ignoto g. 5, 01144 Vilnius

Mob. +370 699 20 223

Tel. +370 8 5 212 1407

www.vaikolabui.lt