„Iki“ žingsnis aplinkos taršos mažinimui – panaudoto aliejaus perdirbimas

2021-09-03
„Iki“ žingsnis aplinkos taršos mažinimui – panaudoto aliejaus perdirbimas

Aplinkosauginiai klausimai pastaruoju metu yra itin aktualūs ir tampa svarbia kiekvieno žmogaus bei įmonės veiklos dalimi. Siekdama iki 2050 m. pereiti prie klimatui neutralaus poveikio, Europos Komisija aktyviai skatina taikyti žiedinės ekonomikos principus. Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, teigia, kad prekybos tinklas savo veikloje taip pat jais remiasi ir perduoda perdirbti plastiką, o nuo šiol pradeda bendradarbiavimą su nauju partneriu, kuris surenka iš prekybos tinklo panaudotą aliejų ir pritaiko jį biodegalų gamybai.

„Mums svarbu, kokioje aplinkoje dirbame ir gyvename, todėl nuolat ieškome būdų taršai mažinti. Kruopščiai rūšiuojame ir perduodame perdirbti plastiką, taip pat žengėme dar vieną žingsnį. Nuo šio mėnesio pradėjome bendradarbiauti su nauju partneriu – naudoto aliejaus surinkimo ir apdorojimo įmone. Visą kulinarijos centruose bei parduotuvėse susidarantį panaudotą aliejų surenkame ir atiduodame partneriams perdirbti, kad jis būtų tinkamas biodegalams gaminti. Tai yra būdas užtikrinti, kad kuo mažiau jo patektų į aplinką, o kartu ir prisidėjimas prie atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo bei CO2 emisijos mažinimo“, – sako V. Budrienė.

Skaičiuojama, kad per 2 savaičių laikotarpį kulinarijos centre susidaro apie 2 tonos panaudoto aliejaus, kuris visas perduodamas perdirbti.

Prekybos tinklas pasirašė sutartį su panaudoto aliejaus surinkimo ir apdorojimo lydere Baltijos šalyje  UAB „Biomotorai“. Įmonės atstovas Andrius Rinkevičius sako, kad aliejaus surinkimas, atskiriant jį nuo bendro atliekų srauto, yra itin svarbus siekiant antrinio atliekų panaudojimo, aplinkos taršos mažinimo bei žiedinės ekonomikos palaikymo.

„Veiklą Lietuvoje vykdome jau 15 metų, bendradarbiaujame su įvairiomis maisto gamybos ir prekybos įmonėmis, naudojančiomis aliejų. Surenkame panaudotą kepimo aliejų, jį kruopščiai išvalome ir perduodame biodyzeliną gaminančioms bendrovėms. Taip pasiekiame net du tikslus – išvengiame aplinkotaršos ir kartu padedame sutaupyti CO2“, – sako A. Rinkevičius.

Pasak jo, per metus įmonė apdoroja ir antriniam panaudojimui paruošia apie 17 900 tonų panaudoto aliejaus žaliavos per metus. Tokio kiekio aliejaus perdirbimas padeda sutaupyti net 49 404 tonų CO2, o tai prilygsta beveik 2 milijonų medžių sugeriamam CO2 kiekiui per metus.

Įmonė veikia ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos šalyse, naudotas aliejus superkamas ir iš kaimyninių šalių. Išvalytas ir apdorotas aliejus eksportuojamas į Europos Sąjungos valstybes. Panaudoto aliejaus naudojimas biodegalams būtent ir padeda mažinti anglies dvideginio emisiją. Europos Sąjunga itin skatina biodegalų naudojimą ir siekia, kad jie sudarytų net 20 proc. viso sunaudojamo kuro.

A. Rinkevičius pasakoja, kad panaudotas aliejus iš prekybos tinklo turėtų būti surenkamas 2 kartus per mėnesį. Aliejus yra kaupiamas specialiose talpose, jas įmonė kaskart pakeičia švariomis, taip užtikrinant tinkamą higienos reikalavimų laikymąsi.

Kompleksiniai sprendimai siekiant tvarumo tikslų

Prekybos tinklas taiko ir kitus sprendimus, padedančius sumažinti poveikį aplinkai. Nutraukus prekybą gyva žuvimi ir išmontavus akvariumus, ženkliai sumažėjo tinkle suvartojamo vandens kiekis – per metus jo suvartojama 33 proc. mažiau. Nuosekliai pereinama prie žaliosios elektros energijos naudojimo. 2020 m. žalioji energija sudarė 86 proc. visos prekybos tinklo sunaudojamos energijos.

Sudarytos sąlygos ir darbuotojams pirkti žaliąją energiją savo reikmėms – per 2020 m. 4 pirmuosius  mėnesius darbuotojai pirkdami prekybos tinkle darbuotojai sumažino CO2 emisiją 20 tonų.

Visas prekybos tinklo veikloje susidarantis plastikas yra rūšiuojamas ir perduodamas perdirbti. Iš jo gaminami prekybos tinkle parduodami pirkinių maišeliai. Tuo tarpu mažo formato parduotuvėse iš viso atsisakyta plastikinių pirkinių maišelių ir pirkėjams siūlomi tik popieriai pirkinių maišeliai.