IKI lojalumo programos taisyklės

2023-03-04

DĖMESIO! Per kalendorinius metus sukaupti IKI Taškai galioja iki kitų metų paskutinės sausio mėnesio dienos (pvz.: per 2023 metus sukaupti IKI Taškai galioja iki 2024 m. sausio 31 d.). Per nustatytą galiojimo laiką nepanaudoti IKI Taškai anuliuojami ir Dalyviui nekompensuojami.

1. SĄVOKOS

1.1. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
IKI – IKI Lietuva, UAB, juridinio asmens kodas 110193723, buveinės adresas Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius.
Infolinija – nemokamas IKI klientų aptarnavimo centras, kurio telefono numeris 8 800 11 454 (8:00 – 17:00 val. darbo dienomis), el. p. [email protected].
IKI kortelė – Dalyviui išduota fizinė ar virtuali IKI lojalumo kortelė, patvirtinanti Dalyvio narystę Lojalumo programoje.
Dalyvis – fizinis asmuo, kuriam išduota Kortelė ir kuris dalyvauja Lojalumo programoje.
Anketa – IKI nustatytos formos Kortelės išdavimo anketa (elektroninė ir/ar popierinė).
IKI Parduotuvė – parduotuvė IKI, IKI EXPRESS.
IKI Paskyra – Interneto svetainėje ar IKI programėlėje esanti asmeninė Dalyvio paskyra, susieta su Kortele, kurioje Dalyviui pateikiami pasiūlymai, suteikiama galimybė valdyti savo pasirinkimus, dalyvauti Žaidimuose ir pan.
IKI Programėlė – programėlė, skirta išmaniajam telefonui ar kitam mobiliajam įrenginiui, kuri gali būti naudojama siekiant sužinoti apie IKI parduotuvėse vykstančias akcijas, Lojalumo programos siūlomas naudas, dalyvauti Žaidimuose, sužinoti savo IKI Taškų likutį, sukauptus IKI Taškus išsikeisti į Prizus.
Interneto svetainė – IKI interneto svetainė www.iki.lt
Lojalumo programa – Dalyviui skirta IKI lojalumo programa, suteikianti teisę Dalyviui gauti specialius pasiūlymus ir nuolaidas IKI Parduotuvėje, IKI Programėlėje ar IKI paskyroje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
Senjorų programa – Lojalumo programos dalis, skirta asmenims, sulaukusiems senatvės pensinio amžiaus, kurį patvirtina senatvės pensininko pažymėjimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus ar asmenims, turintiems neįgaliojo pažymėjimą.
Asmeniniai pasiūlymai – IKI Paskyroje, kasos kvituose, telefonu, elektroniniu paštu ir/arba kitais būdais Dalyviui pateikiami individualizuoti (pavyzdžiui, remiantis pirkimo istorija, Kortelės naudojimo vietomis ar kitais požymiais) specialiai parinkti, pritaikyti ir asmeniškai skirti Lojalumo programos pasiūlymai, kuriais Dalyvis gali pasinaudoti su Kortele IKI Parduotuvėse.
Partneris – fizinis ar juridinis asmuo, bendradarbiaujantis su IKI ir teikiantis specialius pasiūlymus Dalyviams.
IKI Taškai – Dalyviui suteikiami lojalumo taškai už Dalyvio apsipirkimą IKI Parduotuvėje, suteikiantys Dalyviui Taisyklėse nurodytas naudas ir išreikšti pinigine verte: vieno IKI taško vertė yra 0,01 Eur.
Prizas – Dalyviui suteikiamas fizinis ar virtualus laimėjimas, skiriamas už sukauptus IKI Taškus ir/arba dalyvavimą Žaidime, Taisyklėse nustatyta tvarka.
Žaidimas – IKI Paskyroje rengiama akcija, kurios metu Dalyvis gali laimėti Prizą.
Kuponas – brūkšninis kodas, patvirtinantis žaidimo „Laimės taškai“ laimėtojo teisę į Prizą.
Gimtadienio kvitas – Taisyklėse nustatyta tvarka išduodamas Dalyviui papildomas kvitas su brūkšniniu kodu, suteikiantis teisę Dalyviui kito apsipirkimo metu gauti nustatyto dydžio nuolaidą visam pirkinių krepšeliui.
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); o fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, el. pašto adresą, asmens kodą, telefono numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
Privatumo politika – informacija apie Dalyvio Asmens duomenų tvarkymą, kuri pateikiama Internete ir IKI Paskyroje.
Taisyklės – IKI Lojalumo programos taisyklės.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės nustato IKI ir Dalyvio sutartinius santykius, susijusius su Lojalumo programa, įskaitant, bet neapsiribojant, Lojalumo programos narystės sąlygas (tapimą Dalyviu), IKI Paskyros sukūrimą, IKI Taškų kaupimą ir jų panaudojimą, o taip pat kitų Lojalumo programos privalumų ir naudų suteikimą.
2.2. Taisyklės kartu su bet kokiomis kitomis sąlygomis ar nuostatomis, įtrauktomis į Taisykles ar jose nurodytomis, yra laikomos IKI ir Dalyvio susitarimu dėl Lojalumo programos.
2.3. Labai svarbu, kad Dalyvis perskaitytų ir susipažintų su Taisyklėmis, o taip pat su bet kokiais kitais IKI pranešimais dėl Lojalumo programos, kad žinotų ir suprastų savo teises, pareigas bei kitas sąlygas Lojalumo programoje. Jei Dalyviui kyla klausimų dėl Lojalumo programos ir/ar dėl Taisyklių, jis gali kreiptis su užklausa į Infoliniją.
2.4. Dalyvavimas Lojalumo programoje priklauso nuo to, ar Dalyvis laikosi Taisyklių. Prieš tampant Lojalumo programos Dalyviu, kiekvienas asmuo turi galimybę susipažinti su Taisyklėmis ir Privatumo politika. Tapus Dalyviu, yra laikoma, kad Dalyvis Taisykles perskaitė, suprato ir sutinka jų laikytis. Jei asmuo neišreiškia sutikimo laikytis Taisyklių, Privatumo politikos ir kitų su Lojalumo programa susijusių sąlygų, toks asmuo negali būti Lojalumo programos dalyviu.
2.5. Visi Lojalumo programos teikiami privalumai ir pasiūlymai priklauso nuo jų prieinamumo ir IKI turi teisę bet kada juos pakeisti ar panaikinti, be išankstinio įspėjimo.
2.6. Privatumo politika yra neatsiejama Taisyklių dalis ir pateikiama Dalyviui susipažinti prieš jam tampant Lojalumo programos Dalyviu. Tapdamas Lojalumo programos Dalyviu, Dalyvis patvirtina, kad jis susipažino su Privatumo politika.
2.7. Šios Taisyklės pakeičia visas ankstesnes Lojalumo programos taisykles.

3. LOJALUMO PROGRAMOS PRIVALUMAI

3.1. IKI suteikia Dalyviui šiuos Lojalumo programos privalumus:
I. IKI TAŠKŲ KAUPIMAS:

 • (i) apsiperkant su Kortele IKI Parduotuvėse, automatiškai kaupiami IKI Taškai – išleidus 1 (vieną) eurą suteikiami 5 (penki) IKI taškai. Pasiūlymas galioja 1 (vienam) apsipirkimui per dieną.
  Pvz., apsipirkus du kartus per dieną po 10 Eur ar apsipirkus vieną kartą už 2,35 EUR bus suteiktas vienodas taškų kiekis – 5 IKI Taškai, t.y. apsipirkus daugiau kaip vieną kartą tą pačią dieną nebus suteikta daugiau nei 5 IKI Taškai.
 • (ii) papildomai Dalyviui IKI Taškai gali būti suteikiami už dalyvavimą kitose IKI organizuojamose pardavimų skatinimo akcijomis, (pavyzdžiui, Dalyviui apsilankius tam tikrą kartų kiekį IKI Parduotuvėje arba įsigijus tam tikrų prekių). Tiksli informacija apie papildomai skiriamus IKI Taškus pateikiama IKI Parduotuvėse, IKI Paskyroje, IKI Programėlėje ir/ar kitomis IKI pasirinktomis priemonėmis ir būdais.
 • (iii) IKI Taškai nėra kaupiami, perkant tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, alkoholinius gėrimus, loterijų bilietus, dovanų korteles, spaudą, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišinius, trečiųjų šalių paslaugas, priduodant tarą, pildant telefono sąskaitas bei apsiperkant IKI e. parduotuvėje/ Last Mile.

IKI Taškų panaudojimas.

Sukauptus IKI taškus galima panaudoti skirtingais būdais:

 • pirkinių krepšelio nuolaidai IKI Parduotuvėse. Už sukauptus IKI taškus galima gauti iki 99 % dydžio nuolaidą pirkinių sumai. Už 1 (vieną) IKI Tašką suteikiama 0,01 Eur nuolaida.
  Norint panaudoti IKI taškus nuolaidai gauti už pirkinius, Dalyvis apie tai turi informuoti kasos darbuotoją dar neapmokėjus už pirkinius. Savitarnos kasoje Dalyvis IKI taškus nuolaidai gauti panaudoja pats, laikantis savitarnos kasoje esančių instrukcijų.
 • IKI Taškais negalima atsiskaityti perkant tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, alkoholinius gėrimus, loterijų bilietus, dovanų korteles, spaudą, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišinius, trečiųjų šalių paslaugas, priduodant tarą, pildant telefono sąskaitas.
 • prekių įsigijimui už 1 centą (0,01 EUR) IKI Parduotuvėse

Prekes, kurias Dalyvis gali įsigyti už 1 centą (0,01 Eur), panaudojant savo sukauptus IKI Taškus ir jų panaudojimo sąlygas IKI nustato savo nuožiūra pasirinktam laikotarpiui.

Informaciją apie tai, kokias prekes IKI Parduotuvėse galima įsigyti už 1 centą (0,01 EUR), panaudojant sukauptus IKI Taškus, IKI skelbia IKI Paskyroje, skiltyje ,,Prekės už 1 centą“ ir IKI Parduotuvėse.

Dalyvis, norėdamas panaudoti IKI taškus prekių įsigijimui už 1 centą, apie tai turi informuoti kasos darbuotoją. Savitarnos kasoje Dalyvis gali pats panaudoti IKI Taškus prekės įsigijimui už 1 centą, laikantis savitarnoje kasoje esančių instrukcijų.

Prekių kiekis ribotas ir gali pasibaigti anksčiau nei nurodyta pasiūlymo komunikacijos priemonėse.

 • iškeitimui į Prizus -,,Taškotekoje“

Dalyvis gali sukauptus IKI taškus išsikeisti į Prizus. IKI Taškai keičiami į Prizus laikantis šių žingsnių:

 • Dalyvis pasirenka Prizą IKI Paskyroje skiltyje „Taškoteka“ ir patvirtina savo pasirinkimą.
 • Dalyvis gauna iš IKI el. laišką apie IKI Taškų rezervaciją;
 • IKI Taškai nuskaičiuojami ir patvirtinamas Dalyviui IKI Taškų iškeitimas į pasirinktą Prizą.

Prizai skirstomi į paslaugas ir daiktus. Prizo atsiėmimo/pristatymo sąlygos priklauso nuo to, kuriai kategorijai yra priskiriamas Prizas:

Paslaugų kategorijos Prizus (pvz., kino teatrų bilietus, automobilio valymo kuponus ar oro balionų paslaugas ir kt.) Dalyvis gauna el. kuponų forma po Prizo patvirtinimo. Kuponai išsiunčiami el. paštu ir matomi IKI Paskyroje. Kupono galiojimo terminas ir jo panaudojimo sąlygos yra nurodytos kupone ir priklauso nuo Partnerio.

Daiktų kategorijos Prizai (pvz., žaislai, buitinės, elektronikos prekės ir pan.) Dalyviui siunčiami paštu Dalyvio nurodytu adresu po Prizo patvirtinimo. Dalyvis, gavęs pranešimą apie Prizo patvirtinimą, turi nurodyti adresą, kuriuo bus išsiųstas Prizas. Nenurodžius adreso per 14 dienų, Prizas nebus išsiųstas. Prizas pristatomas Dalyviui nuo 5 iki 30 kalendorinių dienų IKI sąskaita Lietuvos Respublikos teritorijoje, į kitas šalis – už papildomą užmokestį.

Jeigu Dalyvio pasirinkto Prizo, priklausančio daiktų kategorijai, negalima pristatyti dėl objektyvių priežasčių (pvz., dėl riboto Prizų kiekio), vietoje Dalyvio pasirinkto Prizo IKI turi teisę (bet ne pareigą) siūlyti Dalyviui išsikeisti lygiavertį Prizą, esantį IKI Paskyroje. Jeigu Dalyvio IKI siūlomas pakaitinis Prizas netenkina arba jeigu IKI nepasiūlo Dalyviui išsikeisti lygiavertį Prizą, esantį IKI Paskyroje, IKI grąžina Dalyviui jo iškeistus IKI Taškus per 3 (tris) darbo dienas.

Jei Prizui yra taikoma nuolaida, Dalyvis gali ja pasinaudoti ir turimus Taškus iškeisti į Prizą su nuolaida. Nuolaidos Prizams galioja ribotą laikotarpį. Tuo atveju, jeigu Prizo su nuolaida Dalyviui negalima pristatyti dėl objektyvių priežasčių (pvz. dėl riboto Prizų kiekio), IKI neprivalo suteikti tos pačios nuolaidos kitam Prizui, jei Prizui, kurio negalima pristatyti, taikomos nuolaidos galiojimas yra pasibaigęs.

Prizų asortimentas gali keistis. Prizų asortimentas ir IKI Taškų panaudojimo sąlygos skelbiami Interneto svetainėje ir IKI programėlėje.

 • dalyvavimą žaidime ,,Laimės taškai“

,,Laimės taškai“ – tai IKI rengiamas momentinis žaidimas Dalyviams. Šį žaidimą galima rasti ir žaisti tik IKI Paskyroje.

Norėdamas dalyvauti žaidime „Laimės taškai“, Dalyvis turi savo sukauptus 100 IKI Taškų iškeisti į ,,Laimės taškai“ bilietą. IKI turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti IKI Taškų panaudojimo sąlygas žaidime ,,Laimės taškai“ skelbiant IKI Paskyroje, skiltyje ,,Žaidimai“.

Dalyvis iškeitęs 100 IKI Taškų ir gavęs ,,Laimės taškai“ bilietą, dalyvauja Žaidime laikantis šių principų:

 • Dalyvis atlieka IKI paskyroje nurodytus žaidimo ,,Laimės taškai“ veiksmus;
 • Dalyvio laimėtas Prizas nurodomas, iškart sužaidus žaidimą ,,Laimės taškai“;
 • Prizai gali būti prekės iš IKI Parduotuvės asortimento, nuolaidos krepšeliui IKI parduotuvėse, IKI Taškai arba kitai Prizai.

Nuo to momento, kai Dalyvis pasirenka IKI Paskyroje žaisti žaidimą ,,Laimės taškai“ ir patvirtina savo pasirinkimą, pasirinkimo nebegalima atšaukti ir (arba) pakeisti.

Žaidimo „Laimės taškai“ Prizai keičiasi kiekvieną savaitę. Vartotojai unikalų žaidimo „Laimės taškai“ Prizą – prekę gali laimėti tik vieną kartą per savaitę.

,,Laimės taškai“ laimėto prizo pakeisti į kitą prizą negalima.

,,Laimės taškai“ prizų galiojimo laikas yra 7 kalendorinės dienos.

,,Laimės taškai“ prizai parenkami atsitiktine tvarka, nepriklausomai nuo jokių specialių sąlygų.

,,Laimės taškai“ galima žaisti vieną kartą per dieną.

Kuponai yra skirti tik asmeniniam naudojimui ir gali būti panaudoti tik vieną kartą. Dalintis Kuponų atvaizdais yra draudžiama. Su IKI kortele panaudojus kito IKI Kortelės turėtojo laimėtą Kuponą, netenkama teisės „Laimės taškų“ žaidime pakartotinai laimėti atitinkamą Prizą.

IKI Taškų likutis ir galiojimas

 • Sukauptų IKI Taškų likutį Dalyvis gali pasitikrinti pirkimo kvite. IKI Paskyroje Dalyvis gali matyti praėjusios dienos IKI Taškų likutį.
 • Per kalendorinius metus sukaupti IKI Taškai galioja iki kitų metų paskutinės sausio mėnesio dienos (pvz.: per 2023 metus sukaupti IKI Taškai galioja iki 2024 m. sausio 31 d.). Per nustatytą galiojimo laiką nepanaudoti IKI Taškai anuliuojami ir Dalyviui nekompensuojami.
 • Per kalendorinius metus IKI taškai kaupiami iki tų pačių metų paskutinės gruodžio mėnesio dienos (pvz.: per 2023 metus IKI taškai kaupiami iki 2023 m. gruodžio 31 d., nuo 2024 metų sausio 1 d. IKI Taškai kaupiami naujiems kalendoriniams metams).
 • Jei Dalyvis naudoja IKI Taškus, pažeisdamas šias Taisykles ir/ar Dalyvis apgaulės būdu siekia pasinaudoti Lojalumo programos siūlomais privalumais ar naudomis, IKI turi teisę apriboti/arba nutraukti Dalyvio dalyvavimą Lojalumo programoje.
 • Jei paaiškėja, kad Dalyvis Prizo suteikimo metu neturėjo reikiamo IKI Taškų kiekio, IKI turi teisę nesuteikti Dalyviui Lojalumo programos siūlomų privalumų ir naudų.

II. Asmeniniai pasiūlymai pateikiami kiekvieną pirmadienį Dalyvio paskyroje esančioje skiltyje ,,Akcijos“ Jais pasinaudoti Dalyvis gali IKI parduotuvėse, apsipirkimo metu panaudojęs Kortelę.

III. IKI specialūs pasiūlymai Dalyvio gimtadienio proga, suteikiantys nustatyto dydžio nuolaidą visam pirkinių krepšeliui (Gimtadienio kvitas).

 • Dalyvio gimtadienio diena yra fiksuojama pagal Dalyvio anketoje pateiktus duomenis.
 • Dalyviui švenčiančiam savo gimtadienį, ir tik laikotarpiu 15 dienų iki gimtadienio ir 15 dienų po gimtadienio (įskaitant gimtadienio dieną), pirmo apsipirkimo šiuo periodu metu pateikusiam IKI kortelę, atspausdinamas ir įteikiamas Gimtadienio kvitas. Su Gimtadienio kvitu Dalyvis gauna vienkartinę 10 proc. dydžio nuolaidą, kuri suteikiama iš karto, atsiskaitant už prekes. Informacija apie suteiktos nuolaidos dydį pateikiama kasos kvite bei kasos ekrane (nurodoma konkreti nuolaidos suma).
 • Gimtadienio kvitas atspausdinamas ir įteikiamas Dalyviui ne anksčiau kaip praėjus 1 (vienam) mėnesiui nuo IKI Kortelės įsigijimo (pvz. IKI kortelė įsigyta 2023 02 01, tai Gimtadienio kvitas bus atspausdinamas, jei Dalyvio gimimo diena ne anksčiau kaip 2023 03 01).
 • Gimtadienio kvitas su brūkšniniu kodu., gali būti atspausdinamas ir įteikiamas Dalyviui tik 1 (vieną) kartą.
 • Vieną Gimtadienio kvitą, galima panaudoti tik 1 (vieną) kartą kito apsipirkimo metu, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Gimtadienio kvito atspausdinimo dienos, pateikus IKI Kortelę bei Gimtadienio kvitą Gautas Gimtadienio kvitas į piniginį ekvivalentą nekeičiamas.
 • Norint panaudoti Gimtadienio kvitą, kasoje reikia pateikti IKI kortelę ir Gimtadienio kvitą.
 • Panaudotas Gimtadienio kvitas lieka IKI parduotuvėje.
 • Gimtadienio kvito nuolaida sumuojama su kitomis akcijomis.
 • Nuolaidos nesumuojamos. Nuolaida netaikoma tabako gaminiams, su tabako gaminiais susijusiems gaminiams, alkoholiniams gėrimams, loterijų bilietams, mobiliųjų telefonų sąskaitų papildymams, dovanų kortelėms, spaudai, tarai, trečiųjų šalių paslaugoms (komunaliniai mokesčiai ir kita), akcijų, išpardavimo, IKI GOURMET, CLEVER, HEBĖ prekių ženklais pažymėtoms prekėms, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišiniams ir kitoms prekėms, kurioms pagal teisės aktus nuolaidos negali būti taikomos.

IV. Specialūs IKI pasiūlymai Senjorų programos dalyviams

Kiekvieną dieną IKI Parduotuvėse iki 11:00 val. Senjorų programos Dalyviams suteikiama -10% nuolaida visoms prekėms.

Nuolaidos nesumuojamos. Nuolaida netaikoma tabako gaminiams, su tabako gaminiais susijusiems gaminiams, alkoholiniams gėrimams, loterijų bilietams, mobiliųjų telefonų sąskaitų papildymams, dovanų kortelėms, spaudai, tarai, trečiųjų šalių paslaugoms (komunaliniai mokesčiai ir kita), akcijų, išpardavimo, IKI GOURMET, CLEVER, HEBĖ prekių ženklais pažymėtoms prekėms, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišiniams ir kitoms prekėms, kurioms pagal teisės aktus nuolaidos negali būti taikomos.

V. Partnerių pasiūlymai

Dalyvis Partnerių paslaugų teikimo ar/ir prekių pardavimo vietose gali pasinaudoti pasiūlymais, apie kuriuos skelbiama Partnerių interneto svetainėse, Partnerių paslaugų ar/ir prekių pardavimo vietose. Partneriai ir jų taikomi pasiūlymai su Kortele skelbiami Interneto svetainėje.

VI. Žaidimai ir akcijos. Dalyvis turi galimybę dalyvauti IKI organizuojamuose Žaidimuose ir akcijose, kuriose Dalyvis gali laimėti įvairius prizus ar gauti kitas naudas. Informacija apie konkrečius Žaidimus ar akcija yra skelbiama Interneto svetainėje, ir/ar IKI parduotuvėse, ir/ar kitais būdais ar priemonėmis.

VII. Kiti Lojalumo programos privalumai, apie kuriuos Dalyvis gali būti informuojamas IKI Parduotuvėse, Interneto svetainėje, pirkimo kvituose ir kituose informavimo kanaluose.

4. PRISIJUNGIMAS PRIE LOJALUMO PROGRAMOS

4.1. Lojalumo programa yra skirta tik fiziniams asmenims, sulaukusiems 16 metų.
4.2. Asmuo, norėdamas prisijungti prie Lojalumo programos, bet kurioje IKI Parduotuvėje turi užpildyti Anketą ir įsigyti Kortelę, kurios kaina yra 1 EUR.
4.3. Pildant Anketą, asmuo pateikia Asmens duomenis. Informacija apie Dalyvio pateikiamų Asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta IKI Privatumo politikoje .
4.4. Jei asmuo pageidauja dalyvauti Senjorų programoje, asmeniui užpildžius Anketą, IKI Parduotuvės darbuotojas turi teisę paprašyti asmens pateikti pensijos gavėjo ir/ar neįgaliojo pažymėjimą. Nepateikus IKI Parduotuvės darbuotojui pensijos gavėjo ir/ar neįgaliojo pažymėjimo, Dalyviui Senjorų programos nuolaidos nepriskiriamos.
4.5. Nepateikus Anketoje privalomų nurodyti duomenų ir/ar nepasirašius Anketos, ir/ar neįrašant Anketos pasirašymo datos, Kortelė neišduodama arba blokuojama be atskiro įspėjimo ir laikoma, kad asmuo neprisijungė prie Lojalumo programos.
4.6. Laikoma, kad Dalyvio duomenys, pateikti Anketoje, yra teisingi. IKI neatsako už Dalyvio duomenų teisingumą.
4.7. SVARBU: Užpildytos Anketos duomenys į Lojalumo programos duomenų bazę suvedami per 5 darbo dienas nuo Anketos užpildymo, tačiau dalyvauti Lojalumo programoje galima nuo Kortelės išdavimo momento.
4.8. Vienam Dalyviui gali būti išduodama 1 (viena) Kortelė.
4.9. Kortelė yra IKI nuosavybė.
4.10. Kortelė yra asmeninė ir ja gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardu išduota Kortelė. Dalyvis privalo saugoti Kortelę ir jos duomenis. IKI neprisiima atsakomybės, susijusios su netinkamu ar neteisėtu pasinaudojimu Kortele, jos duomenimis, įskaitant tuos atvejus, kai Dalyviui išduota Kortele pasinaudoja tretieji asmenys.
4.11. Jei Dalyvis, jau turintis Kortelę, įsigyja/turi dar vieną Kortelę, IKI turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo blokuoti anksčiau Dalyviui išduotą Kortelę.

5. LOJALUMO PROGRAMOS TAIKYMO SĄLYGOS

5.1. Kortelė galioja tik fizinėse IKI parduotuvėse.
5.2. Kortelė nėra mokėjimo priemonė. Už prekes IKI parduotuvėse galima atsiskaityti grynais pinigais ar mokėjimo kortele.
5.3. Kortelė nedalyvauja kitose IKI vykdomosiose lojalumo programose (pvz. IKI Verslui lojalumo programa)
5.4. Lojalumo programos teikiami privalumai ir kitos naudos taikomi tik pateikus Kortelę ir/ar įvykdžius kitas šiose Taisyklėse nurodytas sąlygas.
5.5. IKI turi teisę atsisakyti taikyti Lojalumo programos privalumus ir teikiamas naudas, jei kyla įtarimų, kad tokių naudų siekiama neteisėtai, apgaule ar kitaip pažeidžiant šias Taisykles.

6. KORTELĖS PRARADIMAS IR PAKEITIMAS

6.1. Pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę, Dalyvis turi apie tai pranešti IKI, vienu iš pasirinktų būdu: kreipiantis į Infoliniją arba el. p. [email protected].
6.2. IKI, gavusi iš Dalyvio pranešimą apie Kortelės praradimą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas užblokuoja Kortelę, prieš tai nustatę Dalyvio tapatybę. Užblokuota Kortelė yra neaktyvi ir naudojantis tokia Kortele Dalyviui netaikomi Lojalumo programos privalumai.
6.3. Per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie Kortelės praradimą pateikimo Dalyvis gali raštu prašyti atblokuoti Kortelę tais pačiais kanalais, kaip ir pranešant apie Kortelės praradimą. Jei Kortelė užblokuota ir per nustatytą terminą neatblokuojama, Dalyvis nebegali toliau naudotis Kortele.
6.4. Dalyviui pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę, nauja Kortelė išduodama laikantis šių Taisyklių 4.3-4.4. punkte nustatytos tvarkos.
6.5. Keičiant susidėvėjusią ir/ar nebetinkamą naudoti Kortelę, nauja IKI kortelė išduodama IKI Parduotuvėje nemokamai, o anksčiau Dalyviui išduota Kortelė yra užblokuojama.
6.6. Pakeitus Kortelę, Dalyvio pirkimų istorija Parduotuvėse į naujai įsigytą Kortelę nėra perkeliama ar kitaip neatvaizduojama.
6.7. Siekiant užtikrinti ilgesnį Kortelės veikimo laiką, Dalyviui rekomenduojama saugoti Kortelę nuo bet kokių mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ar elektromagnetinio poveikio.

7. IKI PASKYRA

7.1. IKI Paskyros sukūrimas:
7.1.1. Prisijungimas prie IKI Paskyros yra susietas su galiojančia Kortele, todėl kiekvienai Kortelei gali būti sukurta tik viena IKI Paskyra;
7.1.2. Jei Dalyvis įsigijo naują Kortelę ar/arba pakeitė Kortelę, prisijungti prie IKI Paskyros galima tik po 14 (keturiolikos) darbo dienų nuo Kortelės įsigijimo ar/arba pakeitimo pagal naujausius duomenis.
7.1.3. Pirmą kartą, registruojantis IKI Paskyroje, Dalyvis turi nurodyti savo elektroninį paštą ir telefono numerį tam, kad IKI galėtų atpažinti Dalyvį. Jei Dalyvio nurodyti duomenys (elektroninis paštas ir telefono numeris) atitinka nurodytus Anketoje, Dalyvis susikuria individualius prisijungimo duomenis. Tuo atveju, jei Dalyvio įvestas elektroninis paštas arba telefono numeris nesutampa su nurodytais Anketoje, Dalyvis turi galimybę atnaujinti duomenis IKI Paskyros sukūrimo metu. Dalyviui neatlikus šiame punkte nurodytų veiksmų, IKI negalės atpažinti Dalyvio ir jam atitinkamai negalės būti sukurta IKI Paskyra.
7.1.4. Sėkmingos registracijos atveju, Dalyvis į savo elektroninį paštą gauna pranešimą, kuriame prašoma patvirtinti registraciją – paspausti nuorodą. Paspaudus nuorodą, Dalyvis vėl grąžinamas į IKI Paskyros langą su prašymu susikurti slaptažodį bei prisijungti prie IKI Paskyros.
7.1.5. Dalyvis yra atsakingas už susikurtų prisijungimo prie IKI Paskyros duomenų saugojimą ir neatskleidimą kitiems asmenims, ir už bet kuriuos veiksmus, kurie atliekami, Dalyviui prisijungus prie IKI Paskyros.
7.2. Paskyroje Dalyvis gali:
7.2.1. dalyvauti Lojalumo programos rengiamose akcijose, kurių metų, įvykdžius IKI nurodytas sąlygas, galima gauti papildomą kiekį Taškų;
7.2.2. stebėti savo IKI Taškų likutį ir jų istoriją;
7.2.3. savo sukauptus IKI Taškus panaudoti Žaidimuose ar iškeisti juos į Prizus;
7.2.4. susipažinti su Asmeniniais pasiūlymais ir kitais IKI pasiūlymais;
7.2.5. peržiūrėti paskutinių 3 (trijų) mėnesių IKI Parduotuvėse su Kortele atliktų pirkimų istoriją;
7.2.6. atnaujinti profilio informaciją. IKI Paskyroje Dalyvio padaryti pakeitimai bus įrašomi į IKI duomenų bazę per 5 (penkias) darbo dienas;
7.2.7. atlikti kitus galimus veiksmus.
7.3. Dalyvavimo Lojalumo programos pabaiga
7.3.1. Dalyvio dalyvavimas Lojalumo programoje gali būti nutrauktas ir Kortelė užblokuota Taisyklių 6.2. punkte nurodytu terminu tokiais atvejais:
7.3.1.1. kai Dalyvis pateikia prašymą nutraukti jo dalyvavimą Lojalumo programoje. Prašymą galima pateikti susisiekus su Infolinija, el.p. [email protected] arba IKI Paskyroje / Mano Duomenys polapyje.
7.3.1.2. kai Dalyvis nei vieno karto nepanaudojo Kortelės IKI Parduotuvėse ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo Kortelės išdavimo;
7.3.1.3. kai Dalyvis naudojasi Kortele ir/ar IKI Paskyra, pažeidžiant šias Taisykles;
7.3.1.4. kai Dalyvis siekia Lojalumo programos pasiūlymų ar naudų neteisėtai, apgaule ar kitaip pažeidžiant šias Taisykles;
7.3.1.5. kai Dalyvis naudoja Kortelę verslo ar kitais komerciniais tikslais;
7.3.1.6. kai IKI sprendimu nutraukiama Lojalumo programa.
7.4. Pasibaigus Dalyvio narystei programoje, jo kortelė yra užblokuojama, o asmens duomenys nebenaudojami.

8. IKI TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. IKI įsipareigoja suteikti Dalyviui Lojalumo programos privalumus ir naudas;
8.2. IKI turi teisę bet kuriuo metu pakeisti arba atšaukti Lojalumo programos privalumus ir (arba) bet kokias kitas naudas;
8.3. IKI turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti ar panaikinti šias Taisykles ar nutraukti Lojalumo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Dalyviui. Apie šiame punkte nurodytus IKI sprendimus Dalyviai informuojami Interneto svetainėje ir/ar IKI Parduotuvėse, ir/ar kitomis pasirinktomis priemonėmis ir būdais. Jei po bet kokio šiame punkte aprašyto pakeitimo Dalyvis ir toliau dalyvauja Lojalumo programoje (naudojasi Kortele), laikoma kad Dalyvis sutinkate su naujomis Taisyklėmis ar sąlygomis.
8.4. turi kitas teises ir pareigas, nustatytas Taisyklėse.

9. DALYVIO TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Dalyvis įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, sąžiningai ir tinkamai naudotis Kortele, IKI Paskyra bei Lojalumo programos teikiamais pasiūlymais ar naudomis.
9.2. Dalyviui draudžiama perparduoti ar perleisti bet kokias jam suteikiamas Lojalumo programos naudas.
9.3. Dalyvis įsipareigoja naudoti Kortelę tik savo asmeninėms reikmėms. Dalyviui draudžiama naudotis Kortele verslo, prekybos ar komerciniais tikslais;
9.4. Dalyvis turi teisę bet kada nutraukti savo dalyvavimą Lojalumo programoje, apie tai informavęs IKI Taisyklėse nustatyta tvarka.
9.5. Dalyvis turi teisę gauti informaciją, susijusią su Lojalumo programa.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šios Taisyklės skelbiamos Interneto svetainėje.
10.2. Visi ginčai, kylantys dėl Taisyklių taikymo ir vykdymo, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.3. Aktuali ir detali informacija apie Kortelę ir Lojalumo programą yra teikiama Interneto svetainėje ir Infolinijoje.


2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės nustato IKI ir Dalyvio sutartinius santykius, susijusius su Lojalumo programa, įskaitant, bet neapsiribojant, Lojalumo programos narystės sąlygas (tapimą Dalyviu), IKI Paskyros sukūrimą, IKI Taškų kaupimą ir jų panaudojimą, o taip pat kitų Lojalumo programos privalumų ir naudų suteikimą.
2.2. Taisyklės kartu su bet kokiomis kitomis sąlygomis ar nuostatomis, įtrauktomis į Taisykles ar jose nurodytomis, yra laikomos IKI ir Dalyvio susitarimu dėl Lojalumo programos.
2.3. Labai svarbu, kad Dalyvis perskaitytų ir susipažintų su Taisyklėmis, o taip pat su bet kokiais kitais IKI pranešimais dėl Lojalumo programos, kad žinotų ir suprastų savo teises, pareigas bei kitas sąlygas Lojalumo programoje. Jei Dalyviui kyla klausimų dėl Lojalumo programos ir/ar dėl Taisyklių, jis gali kreiptis su užklausa į Infoliniją.
2.4. Dalyvavimas Lojalumo programoje priklauso nuo to, ar Dalyvis laikosi Taisyklių. Prieš tampant Lojalumo programos Dalyviu, kiekvienas asmuo turi galimybę susipažinti su Taisyklėmis ir Privatumo politika. Tapus Dalyviu, yra laikoma, kad Dalyvis Taisykles perskaitė, suprato ir sutinka jų laikytis. Jei asmuo neišreiškia sutikimo laikytis Taisyklių, Privatumo politikos ir kitų su Lojalumo programa susijusių sąlygų, toks asmuo negali būti Lojalumo programos dalyviu.
2.5. Visi Lojalumo programos teikiami privalumai ir pasiūlymai priklauso nuo jų prieinamumo ir IKI turi teisę bet kada juos pakeisti ar panaikinti, be išankstinio įspėjimo.
2.6. Privatumo politika yra neatsiejama Taisyklių dalis ir pateikiama Dalyviui susipažinti prieš jam tampant Lojalumo programos Dalyviu. Tapdamas Lojalumo programos Dalyviu, Dalyvis patvirtina, kad jis susipažino su Privatumo politika.
2.7. Šios Taisyklės pakeičia visas ankstesnes Lojalumo programos taisykles.


3. LOJALLUMO PROGRAMOS PRIVALUMAI

3.1. IKI suteikia Dalyviui šiuos Lojalumo programos privalumus:
I. IKI TAŠKŲ KAUPIMAS:

 • (i) apsiperkant su Kortele IKI Parduotuvėse, automatiškai kaupiami IKI Taškai – išleidus 1 (vieną) eurą suteikiami 5 (penki) IKI taškai. Pasiūlymas galioja 1 (vienam) apsipirkimui per dieną.
  Pvz., apsipirkus du kartus per dieną po 10 Eur ar apsipirkus vieną kartą už 2,35 EUR bus suteiktas vienodas taškų kiekis – 5 IKI Taškai, t.y. apsipirkus daugiau kaip vieną kartą tą pačią dieną nebus suteikta daugiau nei 5 IKI Taškai.
 • (ii) papildomai Dalyviui IKI Taškai gali būti suteikiami už dalyvavimą kitose IKI organizuojamose pardavimų skatinimo akcijomis, (pavyzdžiui, Dalyviui apsilankius tam tikrą kartų kiekį IKI Parduotuvėje arba įsigijus tam tikrų prekių). Tiksli informacija apie papildomai skiriamus IKI Taškus pateikiama IKI Parduotuvėse, IKI Paskyroje, IKI Programėlėje ir/ar kitomis IKI pasirinktomis priemonėmis ir būdais.
 • (iii) IKI Taškai nėra kaupiami, perkant tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, alkoholinius gėrimus, loterijų bilietus, dovanų korteles, spaudą, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišinius, trečiųjų šalių paslaugas, priduodant tarą, pildant telefono sąskaitas bei apsiperkant IKI e. parduotuvėje/ Last Mile.

II. IKI Taškų panaudojimas.
Sukauptus IKI taškus galima panaudoti skirtingais būdais:

 • pirkinių krepšelio nuolaidai IKI Parduotuvėse. Už sukauptus IKI taškus galima gauti iki 99 % dydžio nuolaidą pirkinių sumai. Už 1 (vieną) IKI Tašką suteikiama 0,01 Eur nuolaida.
  Norint panaudoti IKI taškus nuolaidai gauti už pirkinius, Dalyvis apie tai turi informuoti kasos darbuotoją dar neapmokėjus už pirkinius. Savitarnos kasoje Dalyvis IKI taškus nuolaidai gauti panaudoja pats, laikantis savitarnos kasoje esančių instrukcijų.
 • IKI Taškais negalima atsiskaityti perkant tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, alkoholinius gėrimus, loterijų bilietus, dovanų korteles, spaudą, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišinius, trečiųjų šalių paslaugas, priduodant tarą, pildant telefono sąskaitas.
 • prekių įsigijimui už 1 centą (0,01 EUR) IKI Parduotuvėse

Prekes, kurias Dalyvis gali įsigyti už 1 centą (0,01 Eur), panaudojant savo sukauptus IKI Taškus ir jų panaudojimo sąlygas IKI nustato savo nuožiūra pasirinktam laikotarpiui.

Informaciją apie tai, kokias prekes IKI Parduotuvėse galima įsigyti už 1 centą (0,01 EUR), panaudojant sukauptus IKI Taškus, IKI skelbia IKI Paskyroje, skiltyje ,,Prekės už 1 centą“ ir IKI Parduotuvėse.

Dalyvis, norėdamas panaudoti IKI taškus prekių įsigijimui už 1 centą, apie tai turi informuoti kasos darbuotoją. Savitarnos kasoje Dalyvis gali pats panaudoti IKI Taškus prekės įsigijimui už 1 centą, laikantis savitarnoje kasoje esančių instrukcijų.

Prekių kiekis ribotas ir gali pasibaigti anksčiau nei nurodyta pasiūlymo komunikacijos priemonėse.

 • iškeitimui į Prizus -,,Taškotekoje“

Dalyvis gali sukauptus IKI taškus išsikeisti į Prizus. IKI Taškai keičiami į Prizus laikantis šių žingsnių:

 • Dalyvis pasirenka Prizą IKI Paskyroje skiltyje „Taškoteka“ ir patvirtina savo pasirinkimą.
 • Dalyvis gauna iš IKI el. laišką apie IKI Taškų rezervaciją;
 • IKI Taškai nuskaičiuojami ir patvirtinamas Dalyviui IKI Taškų iškeitimas į pasirinktą Prizą.

Prizai skirstomi į paslaugas ir daiktus. Prizo atsiėmimo/pristatymo sąlygos priklauso nuo to, kuriai kategorijai yra priskiriamas Prizas:

Paslaugų kategorijos Prizus (pvz., kino teatrų bilietus, automobilio valymo kuponus ar oro balionų paslaugas ir kt.) Dalyvis gauna el. kuponų forma po Prizo patvirtinimo. Kuponai išsiunčiami el. paštu ir matomi IKI Paskyroje. Kupono galiojimo terminas ir jo panaudojimo sąlygos yra nurodytos kupone ir priklauso nuo Partnerio.

Daiktų kategorijos Prizai (pvz., žaislai, buitinės, elektronikos prekės ir pan.) Dalyviui siunčiami paštu Dalyvio nurodytu adresu po Prizo patvirtinimo. Dalyvis, gavęs pranešimą apie Prizo patvirtinimą, turi nurodyti adresą, kuriuo bus išsiųstas Prizas. Nenurodžius adreso per 14 dienų, Prizas nebus išsiųstas. Prizas pristatomas Dalyviui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų IKI sąskaita Lietuvos Respublikos teritorijoje, į kitas šalis – už papildomą užmokestį.

Jeigu Dalyvio pasirinkto Prizo, priklausančio daiktų kategorijai, negalima pristatyti dėl objektyvių priežasčių, vietoje Dalyvio pasirinkto Prizo IKI gali siūlyti Dalyviui išsikeisti lygiavertį Prizą, esantį IKI Paskyroje. Jeigu Dalyvio IKI siūlomas pakaitinis Prizas netenkina, IKI grąžina Dalyviui jo iškeistus IKI Taškus per 3 (tris) darbo dienas.

Prizų asortimentas gali keistis. Prizų asortimentas ir IKI Taškų panaudojimo sąlygos skelbiami Interneto svetainėje ir IKI programėlėje.

 • dalyvavimą žaidime ,,Laimės taškai“

,,Laimės taškai“ – tai IKI rengiamas momentinis žaidimas Dalyviams. Šį žaidimą galima rasti ir žaisti tik IKI Paskyroje.

,,Laimės taškai“ sąlygos skelbiami IKI Paskyroje skiltyje „Žaidimai“.

Norėdamas dalyvauti žaidime „Laimės taškai“, Dalyvis turi savo sukauptus 100 IKI Taškų iškeisti į ,,Laimės taškai“ bilietą. IKI turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti IKI Taškų panaudojimo sąlygas žaidime ,,Laimės taškai“ skelbiant IKI Paskyroje, skiltyje ,,Žaidimai“.

Dalyvis iškeitęs 100 IKI Taškų ir gavęs ,,Laimės taškai“ bilietą, dalyvauja Žaidime laikantis šių principų:

 • Dalyvis atlieka IKI paskyroje nurodytus žaidimo ,,Laimės taškai“ veiksmus;
 • Dalyvio laimėtas Prizas nurodomas, iškart sužaidus žaidimą ,,Laimės taškai“;
 • Prizai gali būti prekės iš IKI Parduotuvės asortimento, nuolaidos krepšeliui IKI parduotuvėse, IKI Taškai arba kitai Prizai.

Nuo to momento, kai Dalyvis pasirenka IKI Paskyroje žaisti žaidimą ,,Laimės taškai“ ir patvirtina savo pasirinkimą, pasirinkimo nebegalima atšaukti ir (arba) pakeisti.

,,Laimės taškai“ laimėto prizo pakeisti į kitą prizą negalima.

,,Laimės taškai“ prizų galiojimo laikas yra 7 kalendorinės dienos.

,,Laimės taškai“ prizai parenkami atsitiktine tvarka, nepriklausomai nuo jokių specialių sąlygų.

,,Laimės taškai“ galima žaisti vieną kartą per dieną.

IKI Taškų likutis ir galiojimas

 • Sukauptų IKI Taškų likutį Dalyvis gali pasitikrinti pirkimo kvite. IKI Paskyroje Dalyvis gali matyti praėjusios dienos IKI Taškų likutį.
 • Per kalendorinius metus sukaupti IKI Taškai galioja iki kitų metų paskutinės sausio mėnesio dienos (pvz.: per 2023 metus sukaupti IKI Taškai galioja iki 2024 m. sausio 31 d.). Per nustatytą galiojimo laiką nepanaudoti IKI Taškai anuliuojami ir Dalyviui nekompensuojami.
 • Jei Dalyvis naudoja IKI Taškus, pažeisdamas šias Taisykles ir/ar Dalyvis apgaulės būdu siekia pasinaudoti Lojalumo programos siūlomais privalumais ar naudomis, IKI turi teisę apriboti/arba nutraukti Dalyvio dalyvavimą Lojalumo programoje.
 • Jei paaiškėja, kad Dalyvis Prizo suteikimo metu neturėjo reikiamo IKI Taškų kiekio, IKI turi teisę nesuteikti Dalyviui Lojalumo programos siūlomų privalumų ir naudų.

II. Asmeniniai pasiūlymai pateikiami kiekvieną pirmadienį Dalyvio paskyroje esančioje skiltyje ,,Akcijos“ Jais pasinaudoti Dalyvis gali IKI parduotuvėse, apsipirkimo metu panaudojęs Kortelę.

III. IKI specialūs pasiūlymai Dalyvio gimtadienio proga, suteikiantys nustatyto dydžio nuolaidą visam pirkinių krepšeliui (Gimtadienio kvitas).

 • Dalyvio gimtadienio diena yra fiksuojama pagal Dalyvio anketoje pateiktus duomenis.
 • Dalyviui švenčiančiam savo gimtadienį, ir tik laikotarpiu 15 dienų iki gimtadienio ir 15 dienų po gimtadienio (įskaitant gimtadienio dieną), pirmo apsipirkimo šiuo periodu metu pateikusiam IKI kortelę, atspausdinamas ir įteikiamas Gimtadienio kvitas. Su Gimtadienio kvitu Dalyvis gauna vienkartinę 10 proc. dydžio nuolaidą, kuri suteikiama iš karto, atsiskaitant už prekes. Informacija apie suteiktos nuolaidos dydį pateikiama kasos kvite bei kasos ekrane (nurodoma konkreti nuolaidos suma).
 • Gimtadienio kvitas atspausdinamas ir įteikiamas Dalyviui ne anksčiau kaip praėjus 1 (vienam) mėnesiui nuo IKI Kortelės įsigijimo (pvz. IKI kortelė įsigyta 2023 02 01, tai Gimtadienio kvitas bus atspausdinamas, jei Dalyvio gimimo diena ne anksčiau kaip 2023 03 01).
 • Gimtadienio kvitas su brūkšniniu kodu., gali būti atspausdinamas ir įteikiamas Dalyviui tik 1 (vieną) kartą.
 • Vieną Gimtadienio kvitą, galima panaudoti tik 1 (vieną) kartą kito apsipirkimo metu, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Gimtadienio kvito atspausdinimo dienos, pateikus IKI Kortelę bei Gimtadienio kvitą Gautas Gimtadienio kvitas į piniginį ekvivalentą nekeičiamas.
 • Norint panaudoti Gimtadienio kvitą, kasoje reikia pateikti IKI kortelę ir Gimtadienio kvitą.
 • Panaudotas Gimtadienio kvitas lieka IKI parduotuvėje.
 • Gimtadienio kvito nuolaida sumuojama su kitomis akcijomis.
 • Nuolaidos nesumuojamos. Nuolaida netaikoma tabako gaminiams, su tabako gaminiais susijusiems gaminiams, alkoholiniams gėrimams, loterijų bilietams, mobiliųjų telefonų sąskaitų papildymams, dovanų kortelėms, spaudai, tarai, trečiųjų šalių paslaugoms (komunaliniai mokesčiai ir kita), akcijų, išpardavimo, IKI GOURMET, CLEVER, HEBĖ prekių ženklais pažymėtoms prekėms, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišiniams ir kitoms prekėms, kurioms pagal teisės aktus nuolaidos negali būti taikomos.

IV. Specialūs IKI pasiūlymai Senjorų programos dalyviams

Kiekvieną dieną IKI Parduotuvėse iki 11:00 val. Senjorų programos Dalyviams suteikiama -10% nuolaida visoms prekėms.
Nuolaidos nesumuojamos. Nuolaida netaikoma tabako gaminiams, su tabako gaminiais susijusiems gaminiams, alkoholiniams gėrimams, loterijų bilietams, mobiliųjų telefonų sąskaitų papildymams, dovanų kortelėms, spaudai, tarai, trečiųjų šalių paslaugoms (komunaliniai mokesčiai ir kita), akcijų, išpardavimo, IKI GOURMET, CLEVER, HEBĖ prekių ženklais pažymėtoms prekėms, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišiniams ir kitoms prekėms, kurioms pagal teisės aktus nuolaidos negali būti taikomos.

V. Partnerių pasiūlymai

Dalyvis Partnerių paslaugų teikimo ar/ir prekių pardavimo vietose gali pasinaudoti pasiūlymais, apie kuriuos skelbiama Partnerių interneto svetainėse, Partnerių paslaugų ar/ir prekių pardavimo vietose. Partneriai ir jų taikomi pasiūlymai su Kortele skelbiami Interneto svetainėje.

VI. Žaidimai ir akcijos

Dalyvis turi galimybę dalyvauti IKI organizuojamuose Žaidimuose ir akcijose, kuriose Dalyvis gali laimėti įvairius prizus ar gauti kitas naudas. Informacija apie konkrečius Žaidimus ar akcija yra skelbiama Interneto svetainėje, ir/ar IKI parduotuvėse, ir/ar kitais būdais ar priemonėmis.

VII. Kiti Lojalumo programos privalumai, apie kuriuos Dalyvis gali būti informuojamas IKI Parduotuvėse, Interneto svetainėje, pirkimo kvituose ir kituose informavimo kanaluose.


4. PRISIJUNGIMAS PRIE LOJALUMO PROGRAMOS

4.1. Lojalumo programa yra skirta tik fiziniams asmenims, sulaukusiems 16 metų.
4.2. Asmuo, norėdamas prisijungti prie Lojalumo programos, bet kurioje IKI Parduotuvėje turi užpildyti Anketą ir įsigyti Kortelę, kurios kaina yra 1 EUR.
4.3. Pildant Anketą, asmuo pateikia Asmens duomenis. Informacija apie Dalyvio pateikiamų Asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta IKI Privatumo politikoje .
4.4. Jei asmuo pageidauja dalyvauti Senjorų programoje, asmeniui užpildžius Anketą, IKI Parduotuvės darbuotojas turi teisę paprašyti asmens pateikti pensijos gavėjo ir/ar neįgaliojo pažymėjimą. Nepateikus IKI Parduotuvės darbuotojui pensijos gavėjo ir/ar neįgaliojo pažymėjimo, Dalyviui Senjorų programos nuolaidos nepriskiriamos.
4.5. Nepateikus Anketoje privalomų nurodyti duomenų ir/ar nepasirašius Anketos, ir/ar neįrašant Anketos pasirašymo datos, Kortelė neišduodama arba blokuojama be atskiro įspėjimo ir laikoma, kad asmuo neprisijungė prie Lojalumo programos.
4.6. Laikoma, kad Dalyvio duomenys, pateikti Anketoje, yra teisingi. IKI neatsako už Dalyvio duomenų teisingumą.
4.7. SVARBU: Užpildytos Anketos duomenys į Lojalumo programos duomenų bazę suvedami per 5 darbo dienas nuo Anketos užpildymo, tačiau dalyvauti Lojalumo programoje galima nuo Kortelės išdavimo momento.
4.8. Vienam Dalyviui gali būti išduodama 1 (viena) Kortelė.
4.9. Kortelė yra IKI nuosavybė.
4.10. Kortelė yra asmeninė ir ja gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardu išduota Kortelė. Dalyvis privalo saugoti Kortelę ir jos duomenis. IKI neprisiima atsakomybės, susijusios su netinkamu ar neteisėtu pasinaudojimu Kortele, jos duomenimis, įskaitant tuos atvejus, kai Dalyviui išduota Kortele pasinaudoja tretieji asmenys.
4.11. Jei Dalyvis, jau turintis Kortelę, įsigyja/turi dar vieną Kortelę, IKI turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo blokuoti anksčiau Dalyviui išduotą Kortelę.


5. LOJALUMO PROGRAMOS TAIKYMO SĄLYGOS

5.1. Kortelė galioja tik fizinėse IKI parduotuvėse.
5.2. Kortelė nėra mokėjimo priemonė. Už prekes IKI parduotuvėse galima atsiskaityti grynais pinigais ar mokėjimo kortele.
5.3. Kortelė nedalyvauja kitose IKI vykdomosiose lojalumo programose (pvz. IKI Verslui lojalumo programa)
5.4. Lojalumo programos teikiami privalumai ir kitos naudos taikomi tik pateikus Kortelę ir/ar įvykdžius kitas šiose Taisyklėse nurodytas sąlygas.
5.5. IKI turi teisę atsisakyti taikyti Lojalumo programos privalumus ir teikiamas naudas, jei kyla įtarimų, kad tokių naudų siekiama neteisėtai, apgaule ar kitaip pažeidžiant šias Taisykles.


6. KORTELĖS PRARADIMAS IR PAKEITIMAS

6.1. Pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę, Dalyvis turi apie tai pranešti IKI, vienu iš pasirinktų būdu: kreipiantis į Infoliniją arba el. p. [email protected].
6.2. IKI, gavusi iš Dalyvio pranešimą apie Kortelės praradimą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas užblokuoja Kortelę, prieš tai nustatę Dalyvio tapatybę. Užblokuota Kortelė yra neaktyvi ir naudojantis tokia Kortele Dalyviui netaikomi Lojalumo programos privalumai.
6.3. Per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie Kortelės praradimą pateikimo Dalyvis gali raštu prašyti atblokuoti Kortelę tais pačiais kanalais, kaip ir pranešant apie Kortelės praradimą. Jei Kortelė užblokuota ir per nustatytą terminą neatblokuojama, Dalyvis nebegali toliau naudotis Kortele.
6.4. Dalyviui pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę, nauja Kortelė išduodama laikantis šių Taisyklių 4.3-4.4. punkte nustatytos tvarkos.
6.5. Keičiant susidėvėjusią ir/ar nebetinkamą naudoti Kortelę, nauja IKI kortelė išduodama IKI Parduotuvėje nemokamai, o anksčiau Dalyviui išduota Kortelė yra užblokuojama.
6.6. Pakeitus Kortelę, Dalyvio pirkimų istorija Parduotuvėse į naujai įsigytą Kortelę nėra perkeliama ar kitaip neatvaizduojama.
6.7. Siekiant užtikrinti ilgesnį Kortelės veikimo laiką, Dalyviui rekomenduojama saugoti Kortelę nuo bet kokių mechaninių pažeidimų, aukštos temperatūros ar elektromagnetinio poveikio.


7. IKI PASKYRA

7.1. IKI Paskyros sukūrimas:
7.1.1. Prisijungimas prie IKI Paskyros yra susietas su galiojančia Kortele, todėl kiekvienai Kortelei gali būti sukurta tik viena IKI Paskyra;
7.1.2. Jei Dalyvis įsigijo naują Kortelę ar/arba pakeitė Kortelę, prisijungti prie IKI Paskyros galima tik po 14 (keturiolikos) darbo dienų nuo Kortelės įsigijimo ar/arba pakeitimo pagal naujausius duomenis.
7.1.3. Pirmą kartą, registruojantis IKI Paskyroje, Dalyvis turi nurodyti savo elektroninį paštą ir telefono numerį tam, kad IKI galėtų atpažinti Dalyvį. Jei Dalyvio nurodyti duomenys (elektroninis paštas ir telefono numeris) atitinka nurodytus Anketoje, Dalyvis susikuria individualius prisijungimo duomenis. Tuo atveju, jei Dalyvio įvestas elektroninis paštas arba telefono numeris nesutampa su nurodytais Anketoje, Dalyvis turi galimybę atnaujinti duomenis IKI Paskyros sukūrimo metu. Dalyviui neatlikus šiame punkte nurodytų veiksmų, IKI negalės atpažinti Dalyvio ir jam atitinkamai negalės būti sukurta IKI Paskyra.
7.1.4. Sėkmingos registracijos atveju, Dalyvis į savo elektroninį paštą gauna pranešimą, kuriame prašoma patvirtinti registraciją – paspausti nuorodą. Paspaudus nuorodą, Dalyvis vėl grąžinamas į IKI Paskyros langą su prašymu susikurti slaptažodį bei prisijungti prie IKI Paskyros.
7.1.5. Dalyvis yra atsakingas už susikurtų prisijungimo prie IKI Paskyros duomenų saugojimą ir neatskleidimą kitiems asmenims, ir už bet kuriuos veiksmus, kurie atliekami, Dalyviui prisijungus prie IKI Paskyros.
7.2. Paskyroje Dalyvis gali:
7.2.1. dalyvauti Lojalumo programos rengiamose akcijose, kurių metų, įvykdžius IKI nurodytas sąlygas, galima gauti papildomą kiekį Taškų;
7.2.2. stebėti savo IKI Taškų likutį ir jų istoriją;
7.2.3. savo sukauptus IKI Taškus panaudoti Žaidimuose ar iškeisti juos į Prizus;
7.2.4. susipažinti su Asmeniniais pasiūlymais ir kitais IKI pasiūlymais;
7.2.5. peržiūrėti paskutinių 3 (trijų) mėnesių IKI Parduotuvėse su Kortele atliktų pirkimų istoriją;
7.2.6. atnaujinti profilio informaciją. IKI Paskyroje Dalyvio padaryti pakeitimai bus įrašomi į IKI duomenų bazę per 5 (penkias) darbo dienas;
7.2.7. atlikti kitus galimus veiksmus.
Dalyvavimo Lojalumo programos pabaiga
7.3. Dalyvio dalyvavimas Lojalumo programoje gali būti nutrauktas ir Kortelė užblokuota Taisyklių
5.2. punkte nurodytu terminu tokiais atvejais:
7.3.1. kai Dalyvis pateikia prašymą nutraukti jo dalyvavimą Lojalumo programoje. Prašymą galima pateikti susisiekus su Infolinija arba el.p. [email protected];
7.3.2. kai Dalyvis nei vieno karto nepanaudojo Kortelės IKI Parduotuvėse ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo Kortelės išdavimo;
7.3.3. kai Dalyvis naudojasi Kortele ir/ar IKI Paskyra, pažeidžiant šias Taisykles;
7.3.4. kai Dalyvis siekia Lojalumo programos pasiūlymų ar naudų neteisėtai, apgaule ar kitaip pažeidžiant šias Taisykles;
7.3.5. kai Dalyvis naudoja Kortelę verslo ar kitais komerciniais tikslais;
7.3.6. kai IKI sprendimu nutraukiama Lojalumo programa.
7.4. Pasibaigus Dalyvio narystei programoje, jo kortelė yra užblokuojama, o asmens duomenys nebenaudojami.


8. IKI TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. IKI įsipareigoja suteikti Dalyviui Lojalumo programos privalumus ir naudas;
8.2. IKI turi teisę bet kuriuo metu pakeisti arba atšaukti Lojalumo programos privalumus ir (arba) bet kokias kitas naudas;
8.3. IKI turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti ar panaikinti šias Taisykles ar nutraukti Lojalumo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Dalyviui. Apie šiame punkte nurodytus IKI sprendimus Dalyviai informuojami Interneto svetainėje ir/ar IKI Parduotuvėse, ir/ar kitomis pasirinktomis priemonėmis ir būdais. Jei po bet kokio šiame punkte aprašyto pakeitimo Dalyvis ir toliau dalyvauja Lojalumo programoje (naudojasi Kortele), laikoma kad Dalyvis sutinkate su naujomis Taisyklėmis ar sąlygomis.
8.4. turi kitas teises ir pareigas, nustatytas Taisyklėse.


9. DALYVIO TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Dalyvis įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, sąžiningai ir tinkamai naudotis Kortele, IKI Paskyra bei Lojalumo programos teikiamais pasiūlymais ar naudomis.
9.2. Dalyviui draudžiama perparduoti ar perleisti bet kokias jam suteikiamas Lojalumo programos naudas.
9.3. Dalyvis įsipareigoja naudoti Kortelę tik savo asmeninėms reikmėms. Dalyviui draudžiama naudotis Kortele verslo, prekybos ar komerciniais tikslais;
9.4. Dalyvis turi teisę bet kada nutraukti savo dalyvavimą Lojalumo programoje, apie tai informavęs IKI Taisyklėse nustatyta tvarka.
9.5. Dalyvis turi teisę gauti informaciją, susijusią su Lojalumo programa.


10. BAIGIAMOS NUOSTATOS

10.1. Šios Taisyklės skelbiamos Interneto svetainėje.
10.2. Visi ginčai, kylantys dėl Taisyklių taikymo ir vykdymo, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.3. Aktuali ir detali informacija apie Kortelę ir Lojalumo programą yra teikiama Interneto svetainėje ir Infolinijoje.