Blackstone žaidimo taisyklės

Žaidimo „Atsisiųskite IKI programėlę ir laimėkite BLACKSTONE kepsninę“ (toliau – Žaidimas) organizatorius yra IKI Lietuva, UAB, juridinio asmens kodas, adresas, tel. el.p. (toliau – Organizatorius).

Žaidimas vyksta laikotarpiu nuo 2023 07 31 iki 2023 08 13.

Žaidimo dalyvis – bet kuris naujas IKI programėlės vartotojas, kuris atsisiunčia IKI programėlę bei prie jos prisijungia arba joje užsiregistruoja 2023 07 31- 2023 08 13 laikotarpiu (toliau – Dalyvis).

Žaidimo prizai – 2 vnt. BLACKSTONE kepsninės (toliau – Prizai).

Prizų laimėtojais bus išrinkti du Dalyviai, burtų keliu.

Laimėjus Žaidime, IKI atsiųs prašymą papildomai pateikti Jūsų gyvenamosios vietos adresą, kuris bus naudojamas išimtinai Žaidimo administravimo tikslu – kad IKI galėtų įteikti (išsiųsti paštu) prizą BLACKSTONE kepsninę.

Informacija apie Žaidimo laimėtoją bus skelbiama Organizatoriaus internetinėje svetainėje www.iki.lt/konkursai, nurodant laimėtojo vardą, pirmąją pavardės raidę ir miestą, kuriame Dalyvis gyvena.

Su Žaidimo laimėtojais Organizatorius susisieks asmeniškai.

Prizai pristatomi Organizatoriaus sąskaita Lietuvos Respublikos teritorijoje laimėtojo nurodytu adresu.

Visi su Žaidimo prizais susiję mokesčiai bus mokami Organizatoriaus (jei tokie mokesčiai taikomi pagal teisės aktus).

Žaidimo dalyvis turi teisę iki 2023 m. rugsėjo 1 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Pilaitės pr. 42, Vilnius, arba el. p. [email protected].

Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviui atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Žaidimo taisykles ir (ar) nutraukti Žaidimą, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Žaidimo taisyklės.

Organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Žaidimo dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Žaidime, įskaitant, bet neapsiribojant prekių įsigijimu Žaidimo metu.

Asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.