Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė IKI Lietuva, UAB, kodas 110193723, Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius. Tel. 8 800 11 454, el.p. [email protected]. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 5 260 17 00, arba el. paštu [email protected].

Jūsų įsidarbinimo anketoje ir pridedamuose dokumentuose (gyvenimo aprašyme / CV, motyvaciniame laiške ir kt.) pateiktus Jūsų asmens duomenis įrašysime į kandidatų duomenų bazę ir saugosime bei tvarkysime tam, kad įvertintume Jūsų kandidatūrą bei teiktume Jums pasiūlymus į darbo vietas IKI Lietuva, UAB. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso parinkti kvalifikuotus ir tinkamus darbuotojus.


Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?

Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už personalo atranką ir įdarbinimą, taip pat tų padalinių vadovai, kuriuose vykdoma darbuotojų atranka, duomenų apsaugos pareigūnas.

Tam, kad kandidatų duomenų bazę galėtume tvarkyti efektyviau ir saugiai, naudojame specialias informacines sistemas. Šių sistemų veikimą prižiūri tiek mūsų IT departamentas, tiek profesionalūs paslaugų teikėjai, kurie gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek reikalinga programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti. Visais atvejais reikalaujame iš šių partnerių konfidencialumo įsipareigojimų.

Užtikriname, kad Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiomis kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.


Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?

Jeigu pateikdamas (-a) anketą Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi kandidatų duomenų bazėje būsimoms atrankoms iki 6 (šešių) mėnesių po šios atrankos pabaigimo.

Jeigu Jūs savanoriškai atnaujinate savo asmens duomenis kandidatuodamas į kitas pozicijas, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi kandidatų duomenų bazėje būsimoms atrankoms iki 6 (šešių) mėnesių nuo duomenų atnaujinimo datos.

Jeigu būsite atrinkti ir sudarysite darbo sutartį, atrankos duomenis saugosime iki 6 (šešių) mėnesių.
Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, užpildydami ir pateikdami mums naują įsidarbinimo anketą arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: [email protected]. Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų toliau tvarkomi darbuotojų atrankos tikslais, ir pašalinti Jūsų duomenis iš kandidatų duomenų bazės, pateikdami mums prašymą elektroninio pašto adresu: [email protected].


Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected].