Čia galite išsamiau sužinoti, kokia informacija apie Jus renkama, kas su ja daroma ir kam perduodama, jei registruojatės į virtualią prancūziškų vynų degustaciją (toliau – Degustacija). Jūsų asmens duomenų valdytojas yra IKI Lietuva, UAB (toliau – IKI), kodas 110193723, Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius, tel. 8 800 11 454, el.p. [email protected].

Kokią informaciją apie Jus renka IKI ir kam ji naudojama?

Degustacijos vykdymas

Degustacijos registracijos anketoje pateikiamus Jūsų vardą, pavardę, mob. tel. numerį, namų adresą,  naudojame Degustacijos administravimo tikslu: (i) sudarydami Degustacijos dalyvių sąrašą, kad patikrintume Jūsų atitikimą Degustacijų taisyklėms, galėtumėm nusiųsti nurodytu adresu Degustacijai paruoštą prekių rinkinį, galėtumėm siųsti išrašytą sąskaitą-faktūra ir prisijungimo nurodą į degustaciją; (ii) kaip įrodymus, siekdami apsiginti nuo pareikštų pretenzijų ar skundų, susijusių su Žaidimu.

Minėtų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybės įvykdyti sutartį su Jumis dėl Degustacijos vykdymo ir  mūsų teisėtas interesas apginti savo interesus potencialių ginčų atveju.

Kam IKI gali perduoti Jūsų informaciją?

Degustacija

Jūsų duomenis gali peržiūrėti IKI darbuotojai, atsakingi už Degustacijos organizavimą ir vykdymą.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti paslaugų teikėjas, atsakingas už  Degustacijai paskirto prekių rinkinio persiuntimą nurodytu adresu.

Prie Jūsų pateikiamų asmens duomenų taip pat gali prieiti IKI interneto svetainės kūrimo, priežiūros bei talpinimo, taip pat svetainės paieškos optimizavimo paslaugų teikėjai.

Kiek laiko IKI saugo Jūsų informaciją?

Degustacijos vykdymo tikslais surinktus Jūsų duomenis saugome 1 metus.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis? Kokias dar teises turite?

Jei norėtumėte sužinoti, kokius duomenis IKI yra  apie Jus surinkus, galite kreiptis į mus šiuo el. pašto adresu: [email protected]. Šiuo adresu taip pat rašykite mums, jeigu matysite, kad mūsų tvarkomi duomenys apie Jus yra netikslūs arba pasikeitę. Jūs taip pat turite teisę prašyti, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti bei prašyti apriboti duomenų tvarkymą.

Taip pat galite kreiptis į IKI Lietuva, UAB duomenų apsaugos pareigūną, tel. 370 5 260 17 81, el. p. [email protected].

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų el.paštą IKI tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekdami su IKI el. paštu [email protected] arba paštu adresu IKI Lietuva, UAB, Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected].