ŽAIDIMO „VIŠTIENA AR KIAULIENA? LAIMĖK GRILIŲ!“ TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Žaidimo „Vištiena ar kiauliena? Laimėk grilių!“ (toliau – Žaidimas arba Konkursas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Žaidimo sąlygas, terminus, laimėtojų nustatymo ir prizų įteikimo procedūrą bei skundų pateikimo tvarką.
1.2. Žaidimo organizatorius yra IKI Lietuva, UAB, juridinio asmens kodas 110193723, buveinės adresas Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius (toliau – Organizatorius).
1.3. Žaidimo vieta – parduotuvės iki, iki Express (toliau – Parduotuvė), Organizatoriaus interneto svetainėje www.iki.lt (toliau – Interneto svetainė) esanti „IKI Lojalumo programos“ paskyra (toliau – IKI Lojalumo paskyra). Žaidime nedalyvauja pirkėjai apsipirkdami elektroninėje IKI parduotuvėje (e-parduotuve.iki.lt) ir LastMile platformoje.
1.4. Žaidimas vyksta nuo 2024 m. liepos 08 d. iki 2024 m. rugpjūčio 18 d. Organizatoriaus sprendimu Žaidimo laikas gali būti pakeistas. Informacija apie Žaidimo laiką skelbiama Interneto svetainėje.
1.5. Žaidime gali dalyvauti visi asmenys, turintys IKI lojalumo kortelę (toliau – Lojalumo kortelė) ir aktyvuojantys Žaidimo bilietus IKI lojalumo paskyroje.
1.6. Žaidime gali dalyvauti taip pat ir Organizatoriaus darbuotojai.

2. Prizų fondas:

2.1. Kepsninė „Kamado Bono GRANDE“ ir anglys „Texas Club“ (toliau – Prizas) – 7 vnt.

3. Žaidimo sąlygos:

3.1. Asmuo, norėdamas dalyvauti Žaidime, turi atlikti šiuos veiksmus:
3.1.1. nuo 2024 m. liepos 8 d. iki 2024 m. rugpjūčio 18 d. (imtinai) bet kurioje Parduotuvėje apsipirkti su IKI Lojalumo kortele už 15 Eur ar daugiau bei įsigyjant bent vieną šviežios mėsos produktą (aprašymas pateiktas 3.1.3 punkte) arba pirkti su IKI Lojalumo kortele Žaidimo partnerio prekes. Partnerių prekės, dalyvaujančios Žaidime, bus skelbiamos Organizatoriaus interneto svetainėje iki.lt. Žaidimo bilietą taip pat galima nusipirkti už IKI lojalumo programos taškus: vienas bilietas suteikiamas už 50 lojalumo taškų.
3.1.2. savo IKI Lojalumo paskyroje aktyvuoti sugeneruotą Žaidimo bilietą ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo apsipirkimo datos. Žaidimo bilietą, kuris bus sugeneruotas asmeniui apsipirkus iki 2024 m. rugpjūčio 18 d., galima aktyvuoti ne vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 19 d.
3.1.3. Šviežios mėsos produktas – tai mėsa, kuri nebuvo termiškai apdorota, išlaikant jos natūralias savybes. Šie produktai gali būti tik minimaliai apdoroti, pavyzdžiui, susmulkinti, supjaustyti, atšaldyti arba užšaldyti, marinuoti, sūdyti, tačiau neturi būti rūkyti, virti, kepti.
3.2. IKI Lojalumo paskyroje Žaidimo bilietas sugeneruojamas praėjus 1 (vienai) darbo dienai po apsipirkimo Parduotuvėje. Sugeneruojamų loterijos bilietų maksimalus skaičius – 5 vnt. per dieną. Kiekvienas aktyvuotas skirtingas Žaidimo bilietas Žaidime dalyvauja kaip atskiras vienetas.
3.3. Perkant su Lojalumo kortele pirkinių už 15 Eur ar daugiau ir įsigijus bent vieną šviežios mėsos produktą, suteikiamas 1 (vienas) Žaidimo bilietas. Į pirkinių sumą neįskaičiuojama: tabako gaminiai, su tabako gaminiais susiję gaminiai, alkoholiniai gėrimai, loterijų bilietai, telefono sąskaitų papildymai, tara, dovanų kortelės, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišiniai, trečiųjų šalių paslaugos (pvz., komunaliniai mokesčiai), IKI maišeliai, IKI degtukai.
3.4. Perkant su Lojalumo kortele Karuliu pažymėtą prekę suteikiamas loterijos bilietas. Už tokias prekes suteikiami ne daugiau kaip 5 (penki) Žaidimo bilietai vieno apsipirkimo metu, nepriklausomai nuo to, jei šios prekės perkama daugiau nei 5 vnt. (pvz. įsigijus 10 (dešimt) vienetų IKI jogurtų, kurie pažymėti Karuliu, pirkėjas gaus 5 (penkis) Žaidimo bilietus).
3.6. Asmeniui nepavykus prisijungti prie IKI Lojalumo programos paskyros ir/ar nepavykus aktyvuoti Žaidimo bilieto, jis gali kreiptis el. paštu [email protected] ar/arba skambinti nemokamu IKI infolinijos telefonu 8 800 11 454 (darbo dienomis 08:00 val.-17:00 val.).

4. Prizų laimėtojų nustatymas ir prizų įteikimas:

4.1. Prizus atsitiktinės atrankos būdu gali laimėti Žaidimo dalyvis, atitinkantis Žaidimo taisyklių sąlygas (toliau – Laimėtojas).
4.2. Laimėtojų atrinkimą vykdo Organizatorius kartu su nepriklausoma audito kompanija.
4.3. Prizų laimėtojai bus nustatomi iš 2024 07 08 – 08 19 periodu Žaidimo bilietus aktyvavusių Žaidimo dalyvių. Laimėtojai bus traukiami 2024 rugpjūčio 21-23 dienomis prižiūrint nepriklausomam auditoriui.
4.4. Laimėjimai bus įteikiami susisiekus ir susitarus su laimėtojais individualiai jų nurodytais kontaktais.
4.5. Visi su Žaidimo prizais susiję mokesčiai bus mokami Organizatoriaus (jei tokie mokesčiai taikomi pagal teisės aktus). Žaidimo prizai į pinigus negali būti keičiami.

5. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka:

5.1. Žaidimo dalyvis turi teisę teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius, arba el. p. [email protected] .
5.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviui atsakymai pateikti per 14 dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

6. Kitos sąlygos:

6.1. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Žaidimo taisykles ir (ar) nutraukti Žaidimą, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Žaidimo taisyklės.
6.2. Dalyvaudamas Žaidime dalyvis sutinka, kad laimėjimo atveju Organizatorius Žaidimo viešinimo tikslu viešai skelbtų laimėtojo vardą, pavardę, laimėtą prizą. Asmens duomenys gali būti viešinami Organizatoriaus interneto svetainėje, Organizatoriaus reklaminiuose leidiniuose ir Organizatoriaus Facebook, Instagram paskyrose. Dalyvis gali bet kada pranešti, kad nepageidauja, kad jo duomenys būtų viešinami, pranešdamas apie tai el. paštu [email protected] ir [email protected] dėl to nepatirdamas jokių neigiamų pasekmių. Organizatoriaus valdomuose kanaluose asmens duomenys bus viešai prieinami 30 dienų nuo Žaidimo pabaigos (laimėtojų nustatymo).
6.3. Informuojame, kad Konkurso arba Žaidimo metu dalyvio asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis IKI Lojalumo programos privatumo politika, su kuria susipažinti galima čia: IKI lojalumo programos privatumo politika | IKI. Arčiau Tavęs!.
6.4. Kiekvienas Žaidimo dalyvis bet kuriuo metu gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Žaidimo dalyvio prašymą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą ar ištrinti jo asmens duomenis, Žaidimo dalyvis nebedalyvauja Žaidime.
6.5. Dalyvis yra atsakingas už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą. Nepavykus su laimėtoju susisiekti nei nurodytu el. paštu, nei telefono numeriu per 10 d. d., laikoma, kad registracijos metu buvo nurodyti klaidingi duomenys ir laimėtojas netenka teisės į prizą. Atsiimti laimėtą prizą gali tik pats Žaidimo laimėtojas, pateikęs savo asmens dokumentą.
6.6. Su Žaidimo taisyklėmis iki Žaidimo pabaigos galima susipažinti Organizatoriaus interneto svetainėje.
6.7. Asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.