Gimtadienio žaidimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Žaidimo „Gimtadienio staigmena – magiškas IKI šaldytuvas“ (toliau – Žaidimas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Žaidimo sąlygas, terminus, laimėtojų nustatymo ir prizų įteikimo procedūrą bei skundų pateikimo tvarką.

1.2. Žaidimo organizatorius yra IKI Lietuva, UAB, juridinio asmens kodas 110193723, buveinės adresas Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius (toliau – Organizatorius).

1.3. Žaidimo vieta – parduotuvės iki, iki Express (toliau – Parduotuvė), Organizatoriaus interneto svetainėje www.iki.lt (toliau – Interneto svetainė) esanti „IKI Lojalumo“ paskyra (toliau – IKI Premija paskyra). Žaidime nedalyvauja pirkėjai apsipirkdami elektroninėje IKI parduotuvėje (e-parduotuve.iki,lt) ir LastMile platformoje.

1.4. Žaidimas vyksta nuo 2023 m. spalio 2 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Organizatoriaus sprendimu Žaidimo laikas gali būti pakeistas. Informacija apie Žaidimo laiką skelbiama Interneto svetainėje.

1.5. Žaidime gali dalyvauti visi pilnamečiai fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus, turintys IKI lojalumo kortelę (toliau – Lojalumo kortelė) ir aktyvuojantys Žaidimo bilietus IKI lojalumo paskyroje.

1.6. Žaidime gali dalyvauti taip pat ir Organizatoriaus darbuotojai.

2. Prizų fondas:

2.1. Šaldytuvas „SEVERIN“ (toliau – Šaldytuvas) – 31 vnt. su 3000 EUR vertės dovanų kortelėmis apsipirkimui IKI parduotuvėse (Kartu toliau – Didieji prizai)

2.2. Šaldytuvas ir dovanų kortelės į piniginį ekvivalentą ir (ar) prekes nekeičiamas.

2.3. Nuolaida (31%) kitam apsipirkimui IKI parduotuvėse – 93 vnt. (toliau – Mažieji prizai)

3. Žaidimo sąlygos:

3.1. Asmuo, norėdamas dalyvauti Žaidime, turi atlikti šiuos veiksmus:

3.1.1. nuo 2023 m. spalio 2 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. (imtinai) bet kurioje Parduotuvėje apsipirkti su IKI Lojalumo kortele už 10 Eur ar daugiau arba pirkti su IKI Lojalumo kortele Žaidimo partnerio prekes. Partnerių prekės dalyvaujančios Žaidime bus skelbiamos iki.lt. Žaidimo bilietą taip pat galima nusipirkti už IKI lojalumo programos taškus. Vienas bilietas 20 lojalumo taškų.

3.1.2. savo IKI Lojalumo paskyroje aktyvuoti sugeneruotą Žaidimo bilietą ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo apsipirkimo datos. Žaidimo bilietą, kuris bus sugeneruotas asmeniui apsipirkus iki 2023 m. gruodžio 31 d., galima aktyvuoti ne vėliau kaip iki 2024 m. sausio 3 d.

3.2. IKI Lojalumo paskyroje Žaidimo bilietas sugeneruojamas praėjus 1 (vienai) darbo dienai po apsipirkimo Parduotuvėje. Sugeneruojamų loterijos bilietų maksimalus skaičius – 5vnt. per dieną. Kiekvienas aktyvuotas skirtingas Žaidimo bilietas Žaidime dalyvauja kaip atskiras vienetas.

3.3. Perkant su Lojalumo kortele pirkinių už 10 Eur ar daugiau, suteikiamas 1 (vienas) Žaidimo bilietas. Į pirkinių sumą neįskaičiuojama: tabako gaminiai, su tabako gaminiais susiję gaminiai, alkoholiniai gėrimai, loterijų bilietai, telefono sąskaitų papildymai, tara, taromatų kvitai, dovanų kortelės, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišiniai, trečiųjų šalių paslaugos (pvz., komunaliniai mokesčiai), IKI maišeliai, IKI degtukai.

3.4. Perkant su Lojalumo kortele Karuliu pažymėtą prekę suteikiamas loterijos bilietas. Už tokias prekes suteikiami ne daugiau kaip 5 (penki) Žaidimo bilietai vieno apsipirkimo metu, nepriklausomai nuo to, jei šios prekės perkama daugiau nei 5 vnt. (pvz. įsigijus 10 (dešimt) vienetų IKI jogurtų, kurie pažymėti Karuliu, pirkėjas gaus 5 (penkis) Žaidimo bilietus).

3.5. Asmeniui nepavykus prisijungti prie IKI Premija paskyros ir/ar nepavykus aktyvuoti Žaidimo bilieto, jis gali kreiptis el. paštu [email protected] ar/arba skambinti nemokamu IKI infolinijos telefonu 8 800 11 454 (darbo dienomis 08:00 val.-17:00 val.).

4. Prizų laimėtojų nustatymas ir prizų įteikimas:

4.1. Didieji prizai ir Mažieji prizai atsitiktinės atrankos būdu gali laimėti Žaidimo dalyvis, atitinkantis Žaidimo taisyklių sąlygas (toliau – Laimėtojas).

4.2. Laimėtojų atrinkimą vykdo Organizatorius kartu su nepriklausoma audito kompanija.

4.3. Didžiųjų prizų laimėtojai bus nustatomi iš atitinkamą kalendorinį mėnesį Žaidimo bilietus aktyvavusių Žaidimo dalyvių tokiomis datomis:

 • 31 vnt. šaldytuvų su 3 000 EUR biudžetu apsipirkti IKI parduotuvėse. Laimėjimai bus įteikiami susisiekus ir susitarus su laimėtojais individualiai jų nurodytais kontaktais.
  • 10 vnt. lapkritį (Laimėtojais gali tapti visi bilietai registruoti nuo 2023 m. spalio 2 d. iki spalio 31d.) – Laimėtojai traukiami 2023 m. lapkričio 6-10 d.
  • 10 vnt. gruodį (Laimėtojais gali tapti visi bilietai registruoti nuo 2023 m. lapkričio 1 d. iki 30 d. – Laimėtojai traukiami 2023 m. gruodžio 5-8 d.
  • 11 vnt. sausį (Laimėtojais gali tapti visi bilietai registruoti 2023 m. gruodžio 1 d. iki 31 d.) – Laimėtojai traukiami sausio 2024 m. 8-12 d.
 • Mažųjų prizų (-31% kitam apsipirkimui) – laimėjimai bus išsiųsti laimėtojams el. paštu po ištraukimo.
  • 31 vnt. lapkritį (Laimėtojais gali tapti visi bilietai registruoti nuo 2023 m. spalio 2 d. iki spalio 31d.) – Laimėtojai traukiami 2023 m. lapkričio 6-10 d.
  • 31 vnt. gruodį (Laimėtojais gali tapti visi bilietai registruoti nuo 2023 m. lapkričio 1 d. iki 30 d. – Laimėtojai traukiami 2023 m. gruodžio 5-8 d.
  • 31 vnt. sausį (Laimėtojais gali tapti visi bilietai registruoti 2023 m. gruodžio 1 d. iki 31 d.) – Laimėtojai traukiami sausio 2024 m. 8-12 d.

4.4. Didieji prizai, kurie laimėti 2023 m. spalio ir lapkričio mėnesiais Laimėtojams bus įteikiami 2023 m. gruodžio 13 – 20 d. Mažieji prizai išsiunčiami elektroniniu būdu. Iš karto po traukimo Laimėtojai informuojami individualiai jų nurodytais kontaktais. Antrasis Didžiųjų prizų įteikimas gruodžio mėnesio Laimėtojams vyks 2024 m. sausio 17 – 24 d.

4.8. Visi su Žaidimo prizais susiję mokesčiai bus mokami Organizatoriaus (jei tokie mokesčiai taikomi pagal teisės aktus). Žaidimo prizai į pinigus negali būti keičiami.

5. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka:

5.1. Žaidimo dalyvis turi teisę iki 2024 m. sausio 31 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius, arba el. p. [email protected].

5.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviui atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

6. Kitos sąlygos:

6.1. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Žaidimo taisykles ir (ar) nutraukti Žaidimą, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Žaidimo taisyklės Interneto svetainėje.

6.2. Laimėtojai, nurodant vardą ir pavardę, bus skelbiami viešai Interneto svetainėje, Organizatoriaus reklaminiuose leidiniuose ir Organizatoriaus Facebook, Instagram paskyrose. Žaidime dalyvaujantys asmenys sutinka, kad jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, lojalumo kortelės numeris) Organizatorius tvarkys Žaidimo organizavimo, laimėtojų nustatymo ir informavimo tikslais.

6.3. Kiekvienas Žaidimo dalyvis bet kuriuo metu gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Žaidimo dalyvio prašymą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Žaidimo dalyvis nebedalyvauja Žaidime ir nepretenduoja į prizus.

6.4. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą atsakingi Žaidimo dalyviai. Nepavykus su laimėtoju susisiekti nei nurodytu el. paštu, nei telefono numeriu per 10 d. d., laikoma, kad registracijos metu buvo nurodyti klaidingi duomenys ir laimėtojas netenka teisės į prizą. Atsiimti laimėtą prizą gali tik pats Žaidimo laimėtojas, pateikęs savo asmens dokumentą.

6.5. Asmuo, dalyvaudamas Žaidime, išreiškia savo sutikimą, kad jo atvaizdas būtų naudojamas Organizatoriaus ir socialinių tinklų Facebook, Instagram profiliuose, Organizatoriaus reklaminiuose leidiniuose Žaidimo viešinimo tikslu.

6.6. Su Žaidimo taisyklėmis iki Žaidimo pabaigos galima susipažinti Interneto svetainėje.

6.7. Organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Žaidimo dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Žaidime, įskaitant, bet neapsiribojant prekių įsigijimu Žaidimo metu.

6.8. Asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.