Čia pateikiame išsamesnę informaciją apie asmenų, pateikusių prašymą dėl IKI dovanų kortelės pinigų likučio grąžinimo (toliau – Prašymas), duomenų tvarkymą.
Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė IKI Lietuva, UAB, kodas 110193723, Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius. Tel. 8 800 11 454, el.p. [email protected]. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu [email protected]
Jūsų Prašyme nurodytus ir pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, IKI dovanų kortelės, įsigytos iki 2021 m. birželio 30 d. imtinai, numerį, banko sąskaitos numerį ir banko pavadinimą, adresą) saugosime bei tvarkysime Jūsų Prašymo apdorojimo ir administravimo tikslu. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso siekiant grąžinti Jums IKI dovanų kortelės nepanaudotą likutį.


Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?
Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai.
Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už IKI dovanų kortelių nepanaudoto pinigų likučio grąžinimo procesą, duomenų apsaugos pareigūnas.
Tam, kad Prašymus galėtume apdoroti efektyviai ir saugiai, naudojame specialias informacines sistemas. Šių sistemų veikimą prižiūri tiek mūsų Informacinių technologijų departamentas, tiek profesionalūs paslaugų teikėjai, kurie gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek reikalinga programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti, taip pat partneriai, teikiantys paslaugas, susijusias su Prašymu priėmimu ir perdavimu (Infolinija). Visais atvejais reikalaujame iš šių partnerių konfidencialumo įsipareigojimų.
Užtikriname, kad Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiomis kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.


Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?
Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi 24 mėnesius nuo Prašymo gavimo datos, išskyrus asmens duomenis (vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, nepanaudoto dovanų kortelės likučio grąžinimo į banko sąskaitą suma), kurie apskaitos tikslais bus saugomi 10 metų nuo Prašymo įvykdymo datos.


Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?
Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi 24 mėnesius nuo Prašymo gavimo datos, išskyrus asmens duomenis (vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, nepanaudoto dovanų kortelės likučio grąžinimo į banko sąskaitą suma), kurie apskaitos tikslais bus saugomi 10 metų nuo Prašymo įvykdymo datos.


Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?
Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, užpildydami ir pateikdami mums naują Prašymą arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: [email protected]. Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?
Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected].