1. Bendrosios nuostatos:
1.1. Žaidimo „Iš gimtadienio ratais išvažiuojam“ (toliau – Žaidimas) organizatorius yra IKI Lietuva, UAB (toliau – Organizatorius). Žaidimo vieta – parduotuvės „Iki“, „Iki Express“ (toliau – Parduotuvė).
1.2 Žaidimas vyksta nuo 2021 m. spalio 4 d. iki 2022 m. sausio 2 d.
1.3. Žaidimo bilieto aktyvavimas vyksta nuo 2021 spalio 7 d. iki 2022 m. sausio 6 d. (toliau – Žaidimo bilieto aktyvavimo terminas).
1.4 Žaidime gali dalyvauti visi pilnamečiai fiziniai asmenys.

2. Žaidimo prizas:
2.1. Elektromobilis Volkswagen ID.3 Pure Power (toliau – Žaidimo prizas/Prizas), kurių iš viso yra 3 vnt.
Volkswagen ID.3 Pure Power – 45 KWH Elektros variklis; Galia 150 AG (110kW); Automatinė pavarų dėžė (1 pakopa).
2.2. 10 EUR vertės IKI dovanų kortelės po 10 EUR (toliau – Papildomi prizai).
2.3. Prizas į piniginį ekvivalentą ir (ar) prekes nekeičiamas.

3. Žaidimo sąlygos:
3.1. Laikotarpiu nuo 2021 m. spalio 4 d. iki 2022 m. sausio 2 d. (imtinai), bet kurioje Parduotuvėje, Pirkėjui apsipirkus su IKI PREMIJA lojalumo kortele (toliau – Lojalumo kortelė) už 10 Eur ar daugiau, Organizatoriaus interneto svetainėje www.iki.lt esančioje Pirkėjo asmeninėje „Mano IKI Premija“ paskyroje (toliau – „Mano IKI PREMIJA“ paskyra) bus suteiktas Žaidimo bilietas (toliau – Žaidimo bilietas) praėjus 3 kalendorinėms dienoms po apsipirkimo.
3.2. Perkant su Lojalumo kortele pirkinių už 10 Eur ar daugiau – suteikiamas 1 (vienas) Žaidimo bilietas.
Į pirkinių sumą neįskaičiuojama: tabako gaminiai, alkoholiniai gėrimai, loterijų bilietai, telefono sąskaitų papildymai, tara, dovanų kortelės, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišiniai, trečiųjų šalių paslaugos (pvz., komunaliniai mokesčiai), spauda.
3.3. Pirkėjas, norėdamas dalyvauti Žaidime, turi aktyvuoti Žaidimo bilietą „Mano IKI PREMIJA paskyroje.
3.4. Žaidimo bilietą galima aktyvuoti bet kurią Žaidimo bilieto aktyvavimo termino dieną.
3.5. Tas pats Žaidimo dalyvis gali aktyvuoti neribotą skaičių skirtingų Žaidimo bilietų. Kiekvienas aktyvuotas skirtingas Žaidimo bilietas Žaidime dalyvauja kaip atskiras vienetas. 1 (vienas) Žaidimo bilietą aktyvuoti galima tik 1 (vieną) kartą.
3.6. Už 10 (dešimt) aktyvuotų Žaidimo bilietų – Žaidimo dalyviui automatiškai skiriamas Papildomas prizas – 10 EUR IKI dovanų kortelė.

4. Prizų laimėtojų nustatymas ir prizų įteikimas:
4.1. Laikotarpiu nuo 2021 m. spalio 4 d. iki 2022 m. sausio 2 d. (imtinai) kiekvieną mėnesį Žaidime dalyvauja 1 Žaidimo prizas.
4.2. Žaidimo prizą atsitiktinės atrankos būdu gali laimėti kiekvienas Žaidimo dalyvis, aktyvavęs Žaidimo bilietą „Mano IKI PREMIJA“ paskyroje, o atsiimti – Žaidimo dalyvis, atitinkantis Žaidimo taisyklių sąlygas (toliau – Laimėtojas).
4.3. Laimėtojai bus atrenkami iš kalendorinį mėnesį Žaidimo bilietus aktyvavusių Žaidimo dalyvių tokiomis datomis: Pirmas automobilis: 2021 m. lapkričio 4-8 d.; antras automobilis: 2021 m. gruodžio 6-8 d.; trečias automobilis: 2022 m. sausio 7-11 d.
4.5. Prizas įteikiamas Laimėtojui per 15 darbo dienų nuo laimėjimo dienos, Organizatoriaus rengiamų Prizo įteikimo iškilmių metu.
4.6. Perduodant Prizą, Organizatorius gali paprašyti pateikti Laimėtojo amžių patvirtinantį dokumentą.
4.7. Papildomi prizai bus siunčiami po Žaidimo pabaigos, t.y. po 2022 m sausio 6 d. registruotu paštu adresu, kuris yra nurodytas asmeninėje „Mano IKI PREMIJA“ paskyroje.
4.8. Visi su Žaidimo prizais susiję mokesčiai bus mokami žaidimo Organizatoriaus.

5. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka:
5.1. Žaidimo dalyvis turi teisę iki 2022 m. sausio 31 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius, arba el. p. [email protected].
5.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviui atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

6. Kitos sąlygos:
6.1. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Žaidimo taisykles ir (ar) nutraukti Žaidimą, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Žaidimo taisyklės.
6.2. Prizo Laimėtojai, nurodant vardą ir pavardę, bus skelbiami viešai interneto svetainėje www.iki.lt., Organizatoriaus reklaminiuose leidiniuose ir Organizatoriaus Facebook, Instagram paskyrose.
6.3. Žaidimo dalyvis, dalyvaudamas Žaidime, išreiškia savo sutikimą, kad jo atvaizdas būtų naudojamas Organizatoriaus ir socialinių tinklų Facebook, Instagram profiliuose, Organizatoriaus reklaminiuose leidiniuose Žaidimo viešinimo tikslu.
6.4. Su Žaidimo taisyklėmis iki Žaidimo pabaigos galima susipažinti interneto svetainėje www.iki.lt.
6.5. Žaidimo organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Žaidimo dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Žaidime, įskaitant, bet neapsiribojant prekių įsigijimu Žaidimo metu.
6.6. Asmenys, dalyvaujantys žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.