1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Žaidimo „30 mums, 30 automobilių Jums!“ (toliau – Žaidimas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Žaidimo sąlygas, terminus, laimėtojų nustatymo ir prizų įteikimo procedūrą bei skundų pateikimo tvarką.
1.2. Žaidimo organizatorius yra IKI Lietuva, UAB, juridinio asmens kodas 110193723, buveinės adresas Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius (toliau – Organizatorius).
1.3. Žaidimo vieta – parduotuvės iki, iki Express (toliau – Parduotuvė), Organizatoriaus interneto svetainėje www.iki.lt (toliau – Interneto svetainė) esanti „Mano IKI Premija“ paskyra (toliau – IKI Premija paskyra).
1.4. Žaidimas vyksta nuo 2022 m. sausio 3 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Organizatoriaus sprendimu Žaidimo laikas gali būti pakeistas. Informacija apie Žaidimo laiką skelbiama Interneto svetainėje.
1.5. Žaidime gali dalyvauti visi pilnamečiai fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus, turintys IKI Premija lojalumo kortelę (toliau – Lojalumo kortelė) ir aktyvuojantys Žaidimo bilietus IKI Premija paskyroje.
1.6. Žaidime gali dalyvauti taip pat ir Organizatoriaus darbuotojai.

2. Prizų fondas:

2.1. Automobilis „Toyota C-HR Hybrid Crossover 1.8 Hybrid Active e-CVT ” (toliau – Automobilis) – 30 vnt.
2.2. 150.000 EUR vertės dovanų kuponas, skirtas gyvenamosios paskirties būsto įsigijimui (toliau – Didysis žaidimo prizas), 1 vnt. Už dovanų kupone nurodytą pinigų sumą (150.000 EUR) laimėtojas turės galimybę savo nuožiūra išsirinkti ir įsigyti iš Organizatoriaus nurodyto partnerio(-ių) gyvenamosios paskirties būstą. Tuo atveju, jei atsiskaitant už gyvenamosios paskirties būstą, nebus panaudoti visi dovanų kupone esantys pinigai, grąža nebus duodama (nei grynaisiais pinigais, nei kitokia forma). Organizatorius neatsako už laimėtojo pasirinkto būsto kokybę.
2.3. Automobilis į piniginį ekvivalentą ir (ar) prekes nekeičiamas.

3. Žaidimo sąlygos:

3.1. Asmuo, norėdamas dalyvauti Žaidime, turi atlikti šiuos veiksmus:
3.1.1. nuo 2022 m. sausio 3 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. (imtinai) bet kurioje Parduotuvėje apsipirkti su Lojalumo kortele už 10 Eur ar daugiau arba pirkti su Lojalumo kortele specialiu Žaidimo „30 mums, 30 automobilių Jums!“ karuliu pažymėtą prekę (toliau – Karulis).
3.1.2. savo IKI Premija paskyroje aktyvuoti sugeneruotą Žaidimo bilietą ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo apsipirkimo datos, išskyrus išimtis, nurodytas Taisyklėse. Žaidimo bilietą, kuris bus sugeneruotas asmeniui apsipirkus 2022 m. gruodžio 31 d., galima aktyvuoti ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 3 d.
3.2. IKI Premija paskyroje Žaidimo bilietas sugeneruojamas praėjus 1 (vienai) darbo dienai po apsipirkimo Parduotuvėje.
3.3. Perkant su Lojalumo kortele pirkinių už 10 Eur ar daugiau, suteikiamas 1 (vienas) Žaidimo bilietas. Į pirkinių sumą neįskaičiuojama: tabako gaminiai, su tabako gaminiais susiję gaminiai, alkoholiniai gėrimai, loterijų bilietai, telefono sąskaitų papildymai, tara, dovanų kortelės, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišiniai, trečiųjų šalių paslaugos (pvz., komunaliniai mokesčiai), IKI maišeliai, IKI degtukai, Karuliu pažymėtos prekės.
3.4. Perkant su Lojalumo kortele Karuliu pažymėtą prekę, už tokią prekę suteikiami ne daugiau kaip 6 (šeši) Žaidimo bilietai vieno apsipirkimo metu, nepriklausomai nuo to, jei šios prekės perkama daugiau nei 6 vnt. (pvz. įsigijus 10 (dešimt) vienetų IKI jogurtų, kurie pažymėti Karuliu, pirkėjas gaus 6 (šešis) Žaidimo bilietus).
3.5. Tas pats asmuo gali aktyvuoti neribotą skaičių skirtingų Žaidimo bilietų. Kiekvienas aktyvuotas skirtingas Žaidimo bilietas Žaidime dalyvauja kaip atskiras vienetas.
3.6. Asmeniui nepavykus prisijungti prie IKI Premija paskyros ir/ar nepavykus aktyvuoti Žaidimo bilieto, jis gali kreiptis el. paštu [email protected] ar/arba skambinti nemokamu IKI infolinijos telefonu 8 800 11 454 (darbo dienomis 08:00 val.-17:00 val.).

4. Prizų laimėtojų nustatymas ir prizų įteikimas:

4.1. Automobilį ir Didįjį žaidimo prizą atsitiktinės atrankos būdu gali laimėti Žaidimo dalyvis, atitinkantis Žaidimo taisyklių sąlygas (toliau – Laimėtojas).
4.2. Laimėtojų atrinkimą vykdo Organizatorius kartu su nepriklausoma audito kompanija.
4.3. Automobilio Laimėtojai bus nustatomi iš atitinkamą kalendorinį mėnesį Žaidimo bilietus aktyvavusių Žaidimo dalyvių tokiomis datomis:

Aktyvuotų Žaidimo bilietų periodas:Laimėtojų skaičius:Laimėtojų nustatymo data:
2022 m. sausio mėn.3Iki 2022 m. vasario 9 d.
2022 m. vasario mėn.3Iki 2022 m. kovo 9 d.
2022 m. kovo mėn.2Iki 2022 m. balandžio 7 d.
2022 m. balandžio mėn.2Iki 2022 m. gegužės 6 d.
2022 m. gegužės mėn.2Iki 2022 m. birželio 9 d.
2022 m. birželio mėn.2Iki 2022 m. liepos 7 d.
2022 m. liepos mėn.3Iki 2022 m. rugpjūčio 9 d.
2022 m. rugpjūčio mėn.2Iki 2022 m. rugsėjo 8 d.
2022 m. rugsėjo mėn.2Iki 2022 m. spalio 7 d.
2022 m. spalio mėn.3Iki 2022 m. lapkričio 9 d.
2022 m. lapkričio mėn.3Iki 2022 m. gruodžio 8 d.
2022 m. gruodžio mėn.3Iki 2023 m. sausio 9 d.

4.4. Automobilis įteikiamas Laimėtojui Organizatoriaus rengiamų Automobilio įteikimo iškilmių metu, laikantis žemiau lentelėje nurodyto grafiko. Iškilmės vyks Organizatoriaus nurodytoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, į kurią Laimėtojas atvyksta savo lėšomis. Konkreti iškilmių data su Laimėtoju suderinama individualiai.

Aktyvuotų Žaidimo bilietų periodasPrizų perdavimo ir iškilmių data
2022 m. sausio mėn.2022 m. gegužės mėn.
2022 m. vasario mėn.2022 m. gegužės mėn.
2022 m. kovo mėn.2022 m. gegužės mėn.
2022 m. balandžio mėn.2022 m. birželio mėn.
2022 m. gegužės mėn.2022 m. liepos mėn.
2022 m. birželio mėn.2022 m. rugpjūčio mėn.
2022 m. liepos mėn.2022 m. rugsėjo mėn.
2022 m. rugpjūčio mėn.2022 m. spalio mėn.
2022 m. rugsėjo mėn.2022 m. lapkričio mėn.
2022 m. spalio mėn.2022 m. gruodžio mėn.
2022 m. lapkričio mėn.2023 m. sausio mėn.
2022 m. gruodžio mėn.2023 m. sausio mėn.

4.5. Didžiojo žaidimo prizo laimėtojas atrenkamas iš visų Žaidimo bilietus aktyvavusių Žaidimo dalyvių per visą Žaidimo laikotarpį.
4.6. Didžiojo žaidimo prizo laimėtojo nustatymo data: 2023 m. sausio 4-9 d. Dovanų kupono panaudojimo terminas – 3 mėnesiai.
4.7. Perduodant Automobilį ir Didįjį žaidimo prizą, Organizatorius gali paprašyti pateikti Laimėtojo amžių patvirtinantį dokumentą.
4.8. Visi su Žaidimo prizais susiję mokesčiai bus mokami Organizatoriaus (jei tokie mokesčiai taikomi pagal teisės aktus). Žaidimo prizai į pinigus negali būti keičiami.

5. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka:

5.1. Žaidimo dalyvis turi teisę iki 2023 m. sausio 31 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius, arba el. p. [email protected].
5.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviui atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

6. Kitos sąlygos:

6.1. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Žaidimo taisykles ir (ar) nutraukti Žaidimą, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Žaidimo taisyklės Interneto svetainėje.
6.2. Laimėtojai, nurodant vardą ir pavardę, bus skelbiami viešai Interneto svetainėje, Organizatoriaus reklaminiuose leidiniuose ir Organizatoriaus Facebook, Instagram paskyrose. Žaidime dalyvaujantys asmenys sutinka, kad jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, lojalumo kortelės numeris) Organizatorius tvarkys Žaidimo organizavimo, laimėtojų nustatymo ir informavimo tikslais.
6.3. Kiekvienas Žaidimo dalyvis bet kuriuo metu gali raštu pateikti reikalavimą, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Žaidimo dalyvio prašymą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Žaidimo dalyvis nebedalyvauja Žaidime ir nepretenduoja į prizus.
6.4. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą atsakingi Žaidimo dalyviai. Nepavykus su laimėtoju susisiekti nei nurodytu el. paštu, nei telefono numeriu per 10 d. d., laikoma, kad registracijos metu buvo nurodyti klaidingi duomenys ir laimėtojas netenka teisės į prizą. Atsiimti laimėtą prizą gali tik pats Žaidimo laimėtojas, pateikęs savo asmens dokumentą.
6.5. Asmuo, dalyvaudamas Žaidime, išreiškia savo sutikimą, kad jo atvaizdas būtų naudojamas Organizatoriaus ir socialinių tinklų Facebook, Instagram profiliuose, Organizatoriaus reklaminiuose leidiniuose Žaidimo viešinimo tikslu.
6.6. Su Žaidimo taisyklėmis iki Žaidimo pabaigos galima susipažinti Interneto svetainėje.
6.7. Organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Žaidimo dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Žaidime, įskaitant, bet neapsiribojant prekių įsigijimu Žaidimo metu.
6.8. Asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.