IKI GOURMET MILK STOUT ALE alus

IKI GOURMET MILK STOUT ALE alus

6,2%, 330 ml