IKI pinigų kaupimo ir panaudojimo sąlygos

Bendrosios nuostatos

 1. IKI pinigų kaupimo ir panaudojimo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra neatskiriama IKI lojalumo programos taisyklių, kurios yra skelbiamos www.iki.lt (toliau – Taisyklės), dalis.
 2. Sąlygose naudojamos sąvokos (pvz. Parduotuvė, Klientai, Kortelė ir pan.) atitinka sąvokas, nurodytas Taisyklėse. Jei yra prieštaravimų tarp Taisyklių ir šių Sąlygų, taikomos Sąlygos.
 3. Sąlygų galiojimo terminas: 2022 m. liepos 1 d. – liepos 31 d.
 4. Sąlygų taikymo vieta: Tauragės mieste esančios Parduotuvės: IKI – Molupis (Šilalės g. 83a, Tauragė), IKI – Tauragė (Gedimino g. 21a, Tauragė) ir IKI – Tauragė – Dariaus ir Girėno (Dariaus ir Girėno g. 9, Tauragė).

IKI pinigų kaupimas

 • Apsiperkant Parduotuvėse Mažeikiuose su Kortele iki 2022 m. birželio 30 d., automatiškai Klientui Kortelėje kaupėsi IKI pinigai – nuo 1% iki 3% pirkinių sumos. Nuo liepos 01 d. IKI pinigai nekaupiami.
 • Vieno IKI pinigo vertė lygi 1 (vienam) eurui.

IKI pinigų panaudojimas

 • Sukauptais IKI pinigais galima padengti iki 99% pirkinio sumos Parduotuvėse Tauragėje (Sąlygų 4 punktas).
 • IKI pinigais negalima atsiskaityti perkant tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, alkoholinius gėrimus, loterijų bilietus, dovanų korteles, spaudą, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišinius, trečiųjų šalių paslaugas, priduodant tarą, pildant telefono sąskaitas.
 • Sukaupti IKI pinigai nėra keičiami į grynuosius pinigus.

IKI pinigų likučio tikrinimas

Sukauptą IKI pinigų likutį galima pasitikrinti:

 • pirkimo kvite;
 • parduotuvių kasose;
 • MANO IKI PREMIJA paskyroje www.iki.lt (informacija apie sukauptus IKI taškus pateikiama per 2 kalendorines dienas po apsipirkimo).

IKI pinigų galiojimas

 • IKI pinigai galioja iki 2022 m. liepos 31 d. Tai yra terminas, per kurį Klientas gali atsiskaityti už pirkinius Parduotuvėse Mažeikiuose, panaudojant IKI pinigus.
 • Per nustatytą IKI pinigų galiojimo laiką nepanaudoti IKI pinigai anuliuojami ir Klientui nekompensuojami.

Kitos sąlygos

IKI turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti ar panaikinti IKI pinigų kaupimo ir atsiskaitymo sąlygas, galiojimo laikotarpį, apie tai iš anksto informuojant interneto svetainėje www.iki.lt ir/ar Parduotuvėse,  ir/ar kitomis pasirinktomis priemonėmis ir būdais.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Kaupiant ir panaudojant IKI taškus, yra tvarkomi Kliento asmens duomenys, laikantis Privatumo politikos nuostatų, nurodytų Taisyklėse. Be to, kas nurodyta Privatumo politikoje, papildomai informuojame, kad Lojalumo programos vykdymo ir administravimo tikslu yra tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

Duomenų kategorijaDuomenų tvarkymo terminas
Kliento sukaupti IKI pinigai3 metai
Panaudoti IKI pinigai3 metai

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti susitarimą su Klientu dėl Kortelės išdavimo ir aptarnavimo.