IKI taškų kaupimo ir panaudojimo sąlygos

Bendrosios nuostatos

1. IKI taškų kaupimo ir panaudojimo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra neatskiriama IKI lojalumo programos taisyklių, kurios yra skelbiamos www.iki.lt (toliau – Taisyklės), dalis.

2. Sąlygose naudojamos sąvokos (pvz. Parduotuvė, Klientai, Kortelė ir pan.) atitinka sąvokas, nurodytas Taisyklėse. Jei yra prieštaravimų tarp Taisyklių ir šių Sąlygų, taikomos Sąlygos.

3. Sąlygų galiojimo terminas: 2022 m. rugpjūčio 22 d. – 2023 m. balandžio 09 d.

4. Sąlygų taikymo vieta: Mažeikių mieste esančios Parduotuvės: IKI – Mažeikiai (Sedos g. 18-1, Mažeikiai) ir IKI-Venta (Ventos g. 10b, Mažeikiai).

IKI taškų kaupimas

 • Nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. apsiperkant su Kortele Parduotuvėse Mažeikių mieste, automatiškai kaupiami IKI taškai – išleidus bent 1 (vieną) eurą, suteikiami 5 (penki) IKI taškai. Pasiūlymas galioja 1 apsipirkimui per dieną. Pvz., apsipirkus du kartus per dieną po 10 Eur ar apsipirkus vieną kartą už 2,35 EUR bus suteiktas vienodas taškų kiekis – 5 taškai, t.y. apsipirkus daugiau kaip vieną kartą tą pačią dieną nebus suteikta daugiau nei 5 IKI taškai.
 • IKI nuožiūra gali būti suteikiami Klientui papildomi IKI taškai, pavyzdžiui, Klientui apsilankius tam tikrą kartų kiekį Parduotuvėje arba įsigijus tam tikrų prekių. Tiksli informacija apie papildomai skiriamus IKI taškus pateikiama Parduotuvėse, MANO IKI PREMIJA paskyroje ir/ar kitomis IKI pasirinktomis priemonėmis ir būdais.
 • IKI taškai nėra kaupiami perkant tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, alkoholinius gėrimus, loterijų bilietus, dovanų korteles, spaudą, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišinius, trečiųjų šalių paslaugas, priduodant tarą, pildant telefono sąskaitas.

IKI taškų panaudojimas

 • Sukauptus IKI taškus galima panaudoti pirkinių krepšelio nuolaidai Parduotuvėse Mažeikiuose.
 • Nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. už 100 taškų suteikiama 1 (vieno) Eur dydžio nuolaida pirkinių krepšeliui.  Pvz., sukaupus 200 taškų ir perkant už 8  Eur, suteikiama 2 Eur dydžio nuolaida krepšeliui ir klientas sumoka 6 Eur už pirkinius. Sukaupus 150 taškų ir perkant už 5 Eur,  suteikiama 1 Eur dydžio nuolaida krepšeliui ir Klientas sumoka 4 Eur bei jam lieka 50 IKI  taškų.
 • Norint panaudoti IKI taškus  atsiskaitymui už pirkinius, Klientas apie tai turi informuoti kasos darbuotoją arba savitarnos kasų prižiūrėtoją dar neapmokėjus už pirkinius.
 • Sukauptais IKI taškais galima padengti iki 99% pirkinio sumos Parduotuvėse Mažeikiuose. 
 • Vieno apsipirkimo metu daugiausiai galima panaudoti 600 IKI taškų ir gauti 6 Eur nuolaidą.
 • IKI taškais negalima atsiskaityti perkant tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius,  alkoholinius gėrimus, loterijų bilietus, dovanų korteles, spaudą, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišinius, trečiųjų šalių paslaugas, priduodant tarą, pildant telefono sąskaitas.
 • Sukaupti IKI taškai nėra keičiami į grynuosius pinigus.

IKI taškų likučio tikrinimas

Sukauptą IKI taškų likutį galima pasitikrinti:

 • pirkimo kvite;
 • MANO IKI PREMIJA paskyroje www.iki.lt (informacija apie sukauptus IKI taškus pateikiama per 2 kalendorines dienas po apsipirkimo).

IKI taškų galiojimas

 • 10 (dešimt) kartų yra mažinamas IKI taškų panaudojimo santykis. Pvz. Iki 2022 m. rugpjūčio 21 d. 2000 IKI taškų buvo galima pakeisti į 2 Eurų nuolaidą pirkinių krepšeliui, o nuo 2022 m. rugpjūčio 22 d. – 2 Eur nuolaida suteikiama panaudojant 200 IKI taškų.
 • IKI taškų kiekis atitinkamai sumažintas 10 (dešimt) kartų. Pvz., Klientui, kuris 2022 m. rugpjūčio 21 d. buvo sukaupęs 2000 IKI taškų, 2022 m. rugpjūčio 22 d. – konvertuoti į  200 IKI taškų.
 • IKI taškai galioja iki 2023 balandžio 09 d. Tai yra terminas, per kurį Klientas gali atsiskaityti už pirkinius Parduotuvėse Mažeikiuose, panaudojant IKI taškus.
 • Per nustatytą IKI taškų galiojimo laiką nepanaudoti IKI taškai anuliuojami ir Klientui nekompensuojami

Kitos sąlygos

IKI turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti ar panaikinti IKI taškų kaupimo ir atsiskaitymo sąlygas, galiojimo laikotarpį, apie tai iš anksto informuojant interneto svetainėje www.iki.lt ir/ar Parduotuvėse,  ir/ar kitomis pasirinktomis priemonėmis ir būdais.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Kaupiant ir panaudojant IKI taškus, yra tvarkomi Kliento asmens duomenys, laikantis Privatumo politikos nuostatų, nurodytų Taisyklėse. Be to, kas nurodyta Privatumo politikoje, papildomai informuojame, kad Lojalumo programos vykdymo ir administravimo tikslu yra tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

Duomenų kategorijaDuomenų tvarkymo terminas
Kliento sukaupti IKI taškai3 metai
Panaudoti IKI taškai3 metai

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti susitarimą su Klientu dėl Kortelės išdavimo ir aptarnavimo.