Papildomi IKI Premija lojalumo programos privalumai DRUSKININKUOSE

IKI taškų kaupimo ir panaudojimo sąlygos

Bendrosios nuostatos

 1. IKI taškų kaupimo ir panaudojimo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra neatskiriama IKI lojalumo programos taisyklių, kurios yra skelbiamos www.iki.lt (toliau – Taisyklės), dalis.
 2. Sąlygose naudojamos sąvokos (pvz. Parduotuvė, Klientai, Kortelė ir pan.) atitinka sąvokas, nurodytas Taisyklėse. Jei yra prieštaravimų tarp Taisyklių ir šių Sąlygų, taikomos Sąlygos.
 3. Sąlygų galiojimo terminas: 2022 m. vasario 7 d. – birželio 30 d.
 4. Sąlygų taikymo vieta: Druskininkų mieste esančios Parduotuvės: IKI Druskininkai (M.K. Čiurlionio g. 107, Druskininkai) ir IKI Druskininkas (Laisvės a. 3-1, Druskininkai).

IKI taškų kaupimas

 • Nuo 2022 m. vasario 7 d. apsiperkant su Kortele Parduotuvėse Druskininkų mieste, automatiškai kaupiami IKI taškai.
 • Už kiekvieną išleistą 1 (vieną) eurą kaupiasi 10 (dešimt) IKI taškų. Pvz., apsipirkus už 10 Eur, kaupiasi 100 taškų, apsipirkus už 5,50 Eur – 50 taškų, už 2,35 EUR – 20 taškų ir t.t.
 • IKI taškai nėra kaupiami perkant tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, alkoholinius gėrimus, loterijų bilietus, dovanų korteles, spaudą, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišinius, trečiųjų šalių paslaugas, priduodant tarą, pildant telefono sąskaitas.
 • IKI nuožiūra gali būti suteikiami Klientui papildomi IKI taškai, pavyzdžiui, Klientui apsilankius tam tikrą kartų kiekį Parduotuvėje arba įsigijus tam tikrų prekių. Tiksli informacija apie papildomai skiriamus IKI taškus pateikiama Parduotuvėse, MANO IKI PREMIJA paskyroje ir/ar kitomis IKI pasirinktomis priemonėmis ir būdais

IKI taškų panaudojimas

 • Sukauptus IKI taškus galima panaudoti pirkinių krepšelio nuolaidai Parduotuvėse Druskininkuose (Sąlygų 4 punktas).
 • 1000 taškų suteikiama 1 (vieno) Eur dydžio nuolaida pirkinių krepšeliui. Pvz., sukaupus 2000 taškų ir perkant už 8 Eur, suteikiama 2 Eur dydžio nuolaida krepšeliui ir klientas sumoka 6 Eur už pirkinius. Sukaupus 1500 taškų ir perkant už 5 Eur, suteikiama 1 Eur dydžio nuolaida krepšeliui ir klientas sumoka 4 Eur bei jam lieka 500 IKI taškų.
 • Norint panaudoti IKI taškus atsiskaitymui už pirkinius, Klientas apie tai turi informuoti kasos darbuotoją arba savitarnos kasų prižiūrėtoją dar neapmokėjus už pirkinius.
 • Sukauptais IKI taškais galima padengti iki 99% pirkinio sumos Parduotuvėse Druskininkuose (Sąlygų 4 punktas).
 • Vieno apsipirkimo metu daugiausiai galima panaudoti 6 000 IKI taškų ir gauti 6 Eur nuolaidą.
 • IKI taškais negalima atsiskaityti perkant tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, alkoholinius gėrimus, loterijų bilietus, dovanų korteles, spaudą, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišinius, trečiųjų šalių paslaugas, priduodant tarą, pildant telefono sąskaitas.
 • Sukaupti IKI taškai nėra keičiami į grynuosius pinigus.

IKI taškų likučio tikrinimas

Sukauptą IKI taškų likutį galima pasitikrinti:

 • pirkimo kvite;
 • MANO IKI PREMIJA paskyroje www.iki.lt (informacija apie sukauptus IKI taškus pateikiama per 2 kalendorines dienas po apsipirkimo).

IKI taškų galiojimas

 • IKI taškai galioja iki 2022 m. birželio 30 d. Tai yra terminas, per kurį Klientas gali atsiskaityti už pirkinius Parduotuvėse Druskininkuose, panaudojant IKI taškus.
 • Per nustatytą IKI taškų galiojimo laiką nepanaudoti IKI taškai anuliuojami ir Klientui nekompensuojami.

Kitos sąlygos

IKI turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti ar panaikinti IKI taškų kaupimo ir atsiskaitymo sąlygas, galiojimo laikotarpį, apie tai iš anksto informuojant interneto svetainėje www.iki.lt ir/ar Parduotuvėse, ir/ar kitomis pasirinktomis priemonėmis ir būdais.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Kaupiant ir panaudojant IKI taškus, yra tvarkomi Kliento asmens duomenys, laikantis Privatumo politikos nuostatų, nurodytų Taisyklėse. Be to, kas nurodyta Privatumo politikoje, papildomai informuojame, kad Lojalumo programos vykdymo ir administravimo tikslu yra tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

Duomenų kategorijaDuomenų tvarkymo terminas
Kliento sukaupti IKI taškai3 metai
Panaudoti IKI taškai3 metai

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti susitarimą su Klientu dėl Kortelės išdavimo ir aptarnavimo.