Informacija apie asmens duomenų tvarkymą registruojantis akcijoje

Čia galite išsamiau sužinoti, kokia informacija apie Jus renkama, kas su ja daroma ir kam perduodama. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Palink“ (toliau – IKI), kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius, tel. 8 800 11 454, el.p. [email protected].

Kokią informaciją apie Jus renka IKI ir kam ji naudojama?

Tiesioginė rinkodara

Tuo atveju, jei Jūs pildydami anketą IKI lojalumo kortelei įsigyti, pamiršote arba neišreiškėte pageidavimo nurodyti savo el.paštą, tai Jūs galite padaryti užpildydami šią anketą ir Jūsų el.pašto adresas bus įtrauktas į mūsų duomenų bazę, kurioje kaupiame Jūsų anketoje dėl IKI lojalumo kortelės įsigijimo nurodytus asmens duomenis.
Jūsų nurodytu el.paštu mes Jums atsiųsime naudingos informacijos apie mūsų prekes bei taikomas nuolaidas. Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų el.paštą tvarkysime, siekdami savo teisėtų interesų pritaikyti savo paslaugas kiek įmanoma klientų poreikiams bei efektyvinti mūsų verslą. Daugiau apie tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis Jūs galite sužinoti IKI kortelės išdavimo sąlygose ir taisyklėse

os tikslais Jūsų el.paštą tvarkysime, siekdami savo teisėtų interesų pritaikyti savo paslaugas kiek įmanoma klientų poreikiams bei efektyvinti mūsų verslą. Daugiau apie tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis Jūs galite sužinoti IKI kortelės išdavimo sąlygose ir taisyklėse (https://iki.lt/korteles-isdavimo-salygos-ir-taisykles).

Kam IKI gali perduoti Jūsų informaciją?

Žaidimai

Jūsų duomenis gali peržiūrėti IKI darbuotojai, atsakingi už akcijų, žaidimų organizavimą ir vykdymą, laimėtojo atrinkimą, pranešimą apie prizą.
Prie Jūsų pateikiamų asmens duomenų taip pat gali prieiti IKI interneto svetainės kūrimo, priežiūros bei talpinimo, taip pat svetainės paieškos optimizavimo paslaugų teikėjai.

Kiek laiko IKI saugo Jūsų informaciją?

Akcijos vykdymo tikslais surinktus Jūsų duomenis saugome 1 metus.
Tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų el.paštą saugome IKI kortelės išdavimo sąlygose ir taisyklėse nustatytą terminą (https://iki.lt/korteles-isdavimo-salygos-ir-taisykles).

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis? Kokias dar teises turite?

Jei norėtumėte sužinoti, kokius duomenis IKI yra apie Jus surinkus, galite kreiptis į mus šiuo el. pašto adresu: [email protected]. Šiuo adresu taip pat rašykite mums, jeigu matysite, kad mūsų tvarkomi duomenys apie Jus yra netikslūs arba pasikeitę. Jūs taip pat turite teisę prašyti, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti bei prašyti apriboti duomenų tvarkymą.
Taip pat galite kreiptis į UAB „Palink“ duomenų apsaugos pareigūną, tel. 370 5 260 17 81, el. p. [email protected].
Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų el.paštą IKI tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekdami su IKI el. paštu [email protected] arba paštu adresu UAB „Palink“, Lentvario g. 33, Vilnius.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected].