Čia galite išsamiau sužinoti, kokia informacija apie Jus renkama, kas su ja daroma ir kam perduodama, kai dalyvaujate žaidime „30 MUMS, 30 AUTOMOBILIŲ JUMS!“ (toliau – Žaidimas). Jūsų asmens duomenų valdytojas yra IKI Lietuva, UAB (toliau – IKI), kodas 110193723, Pilaitės pr. 42, 06222 Vilnius, tel. 8 800 11 454, el.p. [email protected].

Kokią informaciją apie Jus renka IKI ir kam ji naudojama?
Žaidimo vykdymas

Žaidimo metu, kai aktyvuojate Žaidimo bilietą „Mano IKI Premija“ paskyroje, Jūsų vardą, pavardę, mob. tel. numerį, Jūsų kortelės numerį, naudojame Žaidimo administravimo tikslu: (i) sudarydami Žaidimo dalyvių sąrašą, kad patikrintume Jūsų atitikimą Žaidimo taisyklėms, atrinktume laimėtoją ir įteiktume prizą; (ii) kaip įrodymus, siekdami apsiginti nuo pareikštų pretenzijų ar skundų, susijusių su Žaidimu.

Minėtų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybės įvykdyti sutartį su Jumis dėl Žaidimo vykdymo ir mūsų teisėtas interesas apginti savo interesus potencialių ginčų atveju.

Kam IKI gali perduoti Jūsų informaciją?
Žaidimai

Jūsų duomenis gali peržiūrėti IKI darbuotojai, atsakingi už žaidimų organizavimą ir vykdymą, laimėtojo atrinkimą, pranešimą apie prizą.
Jūsų duomenis gali peržiūrėti nepriklausoma audito kompanija, atsakinga už laimėtojų nustatymo stebėjimo procedūras.

Prie Jūsų pateikiamų asmens duomenų taip pat gali prieiti IKI interneto svetainės kūrimo, priežiūros bei talpinimo, taip pat svetainės paieškos optimizavimo paslaugų teikėjai.

Kiek laiko IKI saugo Jūsų informaciją?
Žaidimo vykdymo tikslais surinktus Jūsų duomenis saugome visą Žaidimo laikotarpį ir 1 (vieną) mėnesį po Žaidimo pabaigos.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis? Kokias dar teises turite?
Jei norėtumėte sužinoti, kokius duomenis IKI yra apie Jus surinkus, galite kreiptis į mus šiuo el. pašto adresu: [email protected]. Šiuo adresu taip pat rašykite mums, jeigu matysite, kad mūsų tvarkomi duomenys apie Jus yra netikslūs arba pasikeitę. Jūs taip pat turite teisę prašyti, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti bei prašyti apriboti duomenų tvarkymą.

Taip pat galite kreiptis į IKI Lietuva, UAB duomenų apsaugos pareigūną, tel. 370 5 260 17 81, el. p. [email protected].

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?
Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected].