Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Čia galite išsamiau sužinoti, kokia informacija apie Jus renkama, kas su ja daroma ir kam perduodama, kai registruojatės, norėdami užsisakyti akcijos „Kad eitųsi kaip per sviestą“ (toliau – Akcija) prekių, kurių šiuo metu nėra prekyboje. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Palink“ (toliau – IKI), kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius, tel. 8 800 11 454, el.p. [email protected].

Kokią informaciją apie Jus renka IKI ir kam ji naudojama?

Registracijos vykdymas
Registracijos anketoje pateikiamus mob. tel. numerį, prekės pavadinimą (toliau – Prekė) ir IKI parduotuvės pavadinimą bei Parduotuvės adresą , naudojame Akcijos administravimo tikslu: (i) nustatyti trūkstamų Prekių poreikį, kad jas pristatytume į pirkėjų nurodytas parduotuves; (ii) kaip įrodymus, siekdami apsiginti nuo pareikštų pretenzijų ar skundų, susijusių su Akcijos vykdymu.
Minėtų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė įvykdyti Akciją o ir mūsų teisėtas interesas apginti savo interesus potencialių ginčų atveju.

Kam IKI gali perduoti Jūsų informaciją?
Jūsų duomenis gali peržiūrėti IKI darbuotojai, atsakingi už Akcijos organizavimą ir vykdymą.
Prie Jūsų pateikiamų asmens duomenų taip pat gali prieiti IKI interneto svetainės kūrimo, priežiūros bei talpinimo, taip pat svetainės paieškos optimizavimo paslaugų teikėjai.

Kiek laiko IKI saugo Jūsų informaciją?
Akcijos vykdymo tikslais surinktus Jūsų duomenis saugome iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis? Kokias dar teises turite?
Jei norėtumėte sužinoti, kokius duomenis IKI yra apie Jus surinkus, galite kreiptis į mus šiuo el. pašto adresu: [email protected] Šiuo adresu taip pat rašykite mums, jeigu matysite, kad mūsų tvarkomi duomenys apie Jus yra netikslūs arba pasikeitę. Jūs taip pat turite teisę prašyti, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti bei prašyti apriboti duomenų tvarkymą.
Taip pat galite kreiptis į UAB „Palink“ duomenų apsaugos pareigūną, tel. 370 5 260 17 81, el. p. [email protected].

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?
Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected].