Apsipirkite saugiai. Mažiausi srautai stebimi darbo dienomis ir šeštadieniais nuo parduotuvės atidarymo iki 10 val. ir nuo 20 val. iki parduotuvės uždarymo. Taip pat visomis darbo valandomis sekmadieniais. Daugiau

Kuo skiriasi nuoma ir subnuoma?

2020-08-14

Jei pastatas mums priklauso nuosavybės teise – patalpas Jums nuomosime. Jei pastatą, kuriame yra mūsų parduotuvė, nuomojamės – patalpas Jums subnuomosime. Subnuoma – tai patalpų, kurias patys nuomojatės, išnuomavimas.
Ar bus papildomų išlaidų be nuomos mokesčio?
Jei tai atskira patalpa arba yra apskaitos prietaisai – mokama už sunaudotą elektrą ir vandenį.
Kitoms, sudėtingiau apskaitomoms, išlaidoms padengti yra fiksuotas eksploatacinių išlaidų mokestis: IKI ir IKI EXPRESS parduotuvėse jis yra 1,7 Eur už kv. m. Atskirais pagrįstais atvejais šis mokestis gali būti didesnis
arba mažesnis. Jis padengia bendras prekybos centro eksploatavimo, šildymo, bendrųjų patalpų priežiūros išlaidas.
Daugiau jokių papildomų mokesčių nėra – tik nuoma, elektros, vandens mokesčiai ir fiksuotas eksploatacinių išlaidų mokestis.