Apsipirkite saugiai. Mažiausi srautai stebimi darbo dienomis ir šeštadieniais nuo parduotuvės atidarymo iki 10 val. ir nuo 20 val. iki parduotuvės uždarymo. Taip pat visomis darbo valandomis sekmadieniais. Daugiau

Kokius savo (savo įmonės) duomenis turėčiau pateikti sudarydamas sutartį?

2020-08-14

Įmonei: pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, kontaktiniai duomenys (telefono nr., jei yra – fakso nr., el. pašto adresas), banko duomenys (atsiskaitomosios sąskaitos nr., banko pavadinimas, banko kodas), sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė, registracijos adresas ir adresas korespondencijai.
Fiziniam asmeniui: vardas, pavardė, asmens kodas, paso numeris, adresas, kontaktiniai duomenys (telefono nr., jei yra – fakso nr., el. pašto adresas), banko duomenys (atsiskaitomosios sąskaitos nr., banko pavadinimas, banko kodas), adresas korespondencijai