Kokius savo (savo įmonės) duomenis turėčiau pateikti sudarydamas sutartį?

Kokius savo (savo įmonės) duomenis turėčiau pateikti sudarydamas sutartį?

2020-08-14

Įmonei: pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, kontaktiniai duomenys (telefono nr., jei yra – fakso nr., el. pašto adresas), banko duomenys (atsiskaitomosios sąskaitos nr., banko pavadinimas, banko kodas), sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė, registracijos adresas ir adresas korespondencijai.
Fiziniam asmeniui: vardas, pavardė, asmens kodas, paso numeris, adresas, kontaktiniai duomenys (telefono nr., jei yra – fakso nr., el. pašto adresas), banko duomenys (atsiskaitomosios sąskaitos nr., banko pavadinimas, banko kodas), adresas korespondencijai