Kas privalo tirtis reguliariai?

2021-05-20

Patvirtinti šie darbai ir veiklos, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, periodiškai besitikrinantiems, ar neserga COVID-19:

  • asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla;
  • socialinės paslaugos ir veikla;
  • švietimo paslaugos ir veikla;
  • vaistinių darbuotojų veikla.

Šioms valstybės numatytoms grupėms profilaktiškai tikrintis, ar neserga COVID-19, būtina periodiškai kas 7–10 dienų.