Kaip priduodamos ir grąžinamos nuomotojui patalpos?

2020-08-14

Pasirašę sutartį ir sumokėję avansą galite gauti savo išsinuomotos patalpos raktus iš IKI arba IKI EXPRESS parduotuvės vadovo.
Grąžindami patalpas pasibaigus ar nutraukus nuomos sutartį, kartu su parduotuvės vadovu apžiūrėsite patalpas ir grąžinsite visus turimus raktų komplektus. Parduotuvės vadovas užpildys patalpų grąžinimo aktą, kuriame nurodys patalpų būklę ir, jei yra, elektros bei vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Patalpos grąžinamos tokios pat būklės, kokios buvo perimtos, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. Todėl jei grąžinant jas matyti trūkumų (pvz., sienose yra prigręžiota skylių), reikalausime, kad šiuos trūkumus ištaisytumėte, arba tai galime padaryti patys ir pateikti Jums sąskaitą apmokėti už šiuos darbus. Geriausia naudotis patalpomis taip, kad jas grąžinant nereikėtų ko nors taisyti ir nekiltų problemų.