Kaip apie vakcinaciją pranešama žmonėms, nemokantiems lietuvių kalbos?

2021-04-16

Kiekviena savivaldybė užtikrina, kad gyventojai būtų kviečiami skiepytis jiems suprantama kalba. Taip pat, atsižvelgiant į savivaldybėje gyvenančius kitakalbius, turėtų būti išversta ir visa kita aktuali informacija, susijusi su vakcinacija ir COVID-19.