Lielākā daļa IKI veikalu strādā katru dienu no plkst. 8:00 - 22:00. Bet Jūsu ērtībai IKI Mūkusala (Mūkusalas ielā 95, Rīgā) strādā no 8:00 - 23:00, savukārt IKI Express Marijas ielā strādā no 7:00 - 23:00. Visu veikalu darba laikus varat redzēt šeit.

Paziņojumi presei